19.12.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE OBISKALI ŠTUDENTJE FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE

Ljubljana, 19. 12. 2008 - Danes je ZOS obiskala skupina 30 študentkov 4. letnika Fakultete za družbene vede, smer politologija - analiza politik in javna uprava. Ĺ tudentom smo predstavili način delovanja združenja, njegove naloge in cilje za prihodnje. Ĺ tudentje so pokazali veliko zanimanje za področje lokalne samouprave in ob tem je z njihove strani izkazan interes opravljanja obvezne študentske prakse.


 

 


< ZAKON O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU V NASPROTJU Z USTAVO