29.12.2015 Starost: 6 let

ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE NASPROTUJE PREDLOGU STRATEGIJE RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE

Ljubljana, 29. 12. 2015 - Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za javno upravo poslalo pripombe na predlog Strategije razvoja lokalne samouprave. V Sloveniji kot centralizirani državi bi bilo logično, da Strategija ponuja in spodbuja decentralizacijske ukrepe, vendar namesto teh, pod pretvezo racionalizacije, teži k centralizaciji in koncentraciji državnih nalog. Razbrati je, da želi država obstoječe stanje podhranjenosti občin skozi Strategijo nekako legitimirati, hkrati pa tudi sistemsko slabiti ustavno kategorijo lokalne samouprave, kar je za občine nesprejemljivo. Zato Združenje občin Slovenije odločno nasprotuje takšnemu predlogu Strategije.


Na Združenju občin Slovenije ocenjujemo, da Strategija ni primerna za nadaljnjo obravnavo in predlagamo, da se pristopi k novemu dokumentu, s ciljem merljivega decentralizacijskega pristopa, ki bo npr. iz sedanjega deleža manj kot 15% javnih financ na lokalnem nivoju strmel k povečanju le-tega, npr. na 30% v obdobju 10 let (povprečje držav članic OECD je 30%).

Menimo, da mora iti vsebina Strategiji v smeri iskanja nadgradnje sedanjega sistema, obdelati mora področja, kjer prihaja do težav in jih izboljšati ter nadgraditi. Krepitev lokalne samouprave mora krepiti decentralizacijo, saj je pomembno, da so storitve bližje ljudem, ki jih potrebujejo in da se od njih ne oddaljujemo (primer ukinitve davčnih uradov in geodetskih pisarn). Po sedanjem predlogu Strategije bi se z uvedbo upravnih okrajev zgodilo prav to, oddaljevanje javnih storitev od državljanov. V Združenju občin Slovenije smo že pred časom predlagali ravno obratno in sicer, da se naloge oz. pristojnosti upravnih enot prenese v pristojnost občin. Predlagamo, da se upravne enote preoblikujejo v skupne občinske uprave, in sicer v okvir občin, ki jih ta teritorialno pokriva. Del pristojnosti je lahko prenešen kot izvirne, del pa kot prenesene naloge. Takšen korak bi bil konkreten pristop k decentralizaciji in nenazadnje k racionalizaciji.

Dopis z vsemi pripombami je dostopen TU.

* * *

 


< 68. REDNA SEJA VLADE RS