11.09.2019 Starost: 3 let

ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE NA VLADO RS NASLOVILO ZAHTEVO ZA TAKOJŠEN PRIČETEK POGAJANJ O VIŠINI POVPREČNINE ZA PRIHODNJE LETO

Ljubljana, 11. 9. 2019 - Združenje občin Slovenije je na Vlado RS naslovilo zahtevo za takojšen pričetek pogajanj o višini povprečnine za prihodnji dve leti.


Združenja občin smo v začetku meseca julija s strani Ministrstva za finance prejela izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog za leti 2020 in 2021. To je ustaljena praksa in združenja to prejmemo vsako leto. Temu pa že v mesecu avgustu sledijo prvi pogovori o višini povprečnine. Letos pa združenja še vedno nismo prejela niti povabila na prvi sestanek, na katerem bi se pogovorili o podanih pripombah na izračune povprečnih stroških za financiranje občinskih nalog za leti 2020 in 2021.

Iz medijem je zaslediti, da je Vlada RS, in tudi koalicijske stranke, že uskladila državni proračun za prihodnji dve leti. Z združenji občin oz. občinami se usklajevanja še niti pričela niso kaj šele uskladilo in zato je težko govoriti o usklajenem proračunu, saj je na odhodkovni strani tudi povprečnina del njega.

Na podlagi zakona mora Vlada RS do 1. 10. predlog proračunov posredovati v Državni zbor RS in prav bi bilo, da se pred tem uskladite tudi s predstavniki občin oz. združenj. S taktiko Vlade RS, da se z združenji niti ne pogovarja bo težko doseči sklenitev dogovora o višini povprečnine za prihodnji dve leti.

Glede na navedeno smo podali zahtevo za takojšen sklic sestanka in nemudoma tudi pričetek pogajanj o višini povprečnine za prihodnji dve leti.

Glede na makroekonomsko stanje je skrajni čas, da se občinam s povprečnino krijejo dejanski stroški za izvajanje nalog zato smo predlagali, da se za osnovo za določitev povprečnine vzame dejanske stroške v 2018 (in ne povprečje stroškov za zadnja štiri leta, ki ne izkazujejo dejanskega stanja) v višini 631 evrov in k temu dodajo predvideni povečani stroški v 2020 v višini 27,8 evra in v 2021 v višini 37,1 evra.

* * *


< VLADNA DELOVNA SKUPINA ZA ZNIŽANJE STROŠKOV OBČIN PONOVNO SEDLA ZA MIZO