22.05.2014 Starost: 9 let

ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE NA MF NASLOVILO VPRAŠANJA GLEDE NAKAZILA POMOČI PRIZADETIM V POPLAVAH NA OBMOČJU BALKANA

Ljubljana, 21. 5. 2014 - Združenje občin slovenije je na Ministrstvo za finance naslovilo prošnjo za čimprejšnjo usmeritev o možnostih glede nakazila sredstev iz proračunskih rezerv, ki bi jih slovenske občine želele nameniti prizadetim v poplavah v Srbiji, na Hrvaškem ter Bosni in Hercegovini.


Zaradi dogajanja in katastrofalnih razmer na območju Srbije, Hrvaške in BiH se, v želji po nudenju (tudi) finančne pomoči, na Združenje občin Slovenije obračajo številne občine, ki bi prizadetim območjem želele pomagati. Zato se pojavljajo vprašanja občin glede možnosti nakazila (finančnih) sredstev preko oziroma iz sredstev proračunske rezerve občine, na podlagi uporabe 86. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo in 97/10).

V zvezi z navedenim smo pristojne na finančnem ministrstvu zaprosili za čimprejšnjo usmeritev, in sicer:
1. Ali občine lahko izvedejo nakazilo pomoči upoštevajoč 86. člen Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN) v breme proračunske rezerve občine?

2. Oziroma ali obstaja kakšna druga pravna podlaga in možnost za izplačilo sredstev prizadetim v poplavah v drugih državah v breme občinskega proračuna?

* * *


< PREZENTACIJE SEMINARJA LEADER