05.12.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE DANES POSREDOVALO POBUDI PREDSEDNIKU VLADE

Ljubljana, 5. 12. 2008 - Na včerajšnji 6. redni seji predsedstva Združenja občin Slovenije (ZOS) so člani sprejeli sklep, na podlagi katerega smo na Kabinet predsednika Vlade RS naslovili pismo s pobudama o ustanovitvi posebnega posvetovalnega telesa za področje lokalne samouprave in o ohranitvi srečanj županov s predsednikom Vlade RS.


 

Po obširni razpravi na 6. seji Predsedstva ZOS so se člani odločili, da predsedniku Vlade RS predlagajo proučitev dveh pobud. Prva je pobuda o ustanovitvi posebnega posvetovalnega telesa za področje lokalne samouprave, ki bi bil sestavljen iz članov predsedstva ZOS in predsedstva Skupnosti občin Slovenije (SOS). Predlagali smo, da bi posvetovalno telo najmanj dvakrat letno skliceval predsednik Vlade RS. Na teh srečanjih bi predsednika vlade predstavniki občin seznanili z različnimi pobudami, problemi in drugimi aktualnimi zadevami s področja lokalne samouprave. Podobna oblika sodelovanja med vlado in občinami je v preteklosti (nekaj let nazaj) že bila vzpostavljena.

 

Predlagali smo tudi, da predsednik vlade ohrani že vpeljana srečanja z vsemi župani. Taka srečanja so bila praviloma izvedena vsaj enkrat letno. Bila pa so namenjena predstavitvi določene problematike in izmenjavi mnenj med predsednikom vlade in župani posameznih občin.

 

Obenem smo predsednika vlade prosili, da predstavnike ZOS sprejme na srečanje, na katerem bi lahko govorili tudi o obeh danih pobudah.

 

* * *


< RAČUNSKO SODIŠČE OBLJUBLJA PRIPRAVO POBUD ZA IZBOLJŠANJE ZAKONODAJE