07.11.2018 Starost: 4 let

ZDRUŽENJA OBČIN Z VLADO RS PODPISALA PISMO O NAMERI O VIŠINI POVPREČNINE ZA LETO 2019

Ljubljana, 7. 11. 2018 - Danes so združenja občin z Vlado RS podpisala pismo o nameri o višini povprečnine za leto 2019 Ta bo v letu 2019 znašala 573,50€.


Poleg določitve višine povprečnine za leto 2019, se je Vlada RS zavezala, da bo skupaj z združenji občin ustanovila posebno delovno telo, katerega mandat bo sprememba zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občinam. Rok za pripravo predloga sprememb zakonodaje je 6 mesecev. Zavezali so se tudi, da bodo pri investicijskih sredstvih iz 21. člena ZFO iskali rešitve v  smeri povečanja fleksibilnosti, namenskosti, poenostavitve črpanja ter skrajšanja prehodnega obdobja. Prav tako pa bodo strani po 6 mesecih preverile  učinke dogovora s sindikati javnega sektorja in pregledali predlogedelovne skupine ter se dogovorili nadaljnje  ukrepe.Predsednik Vlade RS Marjan Šarec je ob podpisu pisma o nameri povedal, da združenja občin niso sindikati in da so občine del oblasti. Dodal je, da so občine gonilo razvoja in da je dobro sodelovanje med državo in občinami nujno in dobro za vse. Vsi podpisniki in predsednik Vlade RS so si bili enotni, da je to šele začetek in da trdo delo šele prihaja, saj so se vsi zavezali, da bodo znotraj delovne skupine za spremembo zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občinam, našli ustrezne rešitve. Rezultat tega pa naj bi bil ta, da vsakoletna pogajanja med Vlado RS in občinami o določitvi povprečnine ne bodo več potrebna. Občinam se tako ne bi bilo več treba vsako leto znova boriti za sredstva za izvajanje zakonsko določenih nalog.

Predsednik Združenja občin Slovenije, Robert Smrdelj, je povedal, da je ZOS s podpisom dogovora izkazal pripravljenost na konstruktivno sodelovanje v prihodnje. Predsedstvo ZOS je namreč na zadnji redni seji s pridržkom soglašalo z višino povprečnine za leto 2019 v znesku 573,50€, saj je Ministrstvo za finance pripravilo izračune, ki izkazujejo, da so imele občine v zadnjih letih v povprečju stroške v višini 578,78€, pri čemer pa bodo v letu 2019 dejanski stroški v višini 608,78€. Pozdravil je pripravljenost Vlade RS na dialog z občinami, saj so bile v preteklosti večkrat zapostavljene in na vladni strani ni bilo vedno posluha za njihove potrebe in težave.

Minister za finance dr. Andrej Bertoncelj je izpostavil nujnost dialoga in dodal, da so bila pogajanja z združenji občin trda. Povedal je, da bo eden pomembnih finančnih virov v prihodnosti tudi davek na nepremičnine, katerega osnutek bo kmalu nared za javno obravnavo.

Minister za javno upravo Rudi Medved je izpostavil, da je pomembno, da se v prihodnjem letu stvari uredijo na način, da pogajanja o višini povprečnine ne bodo več potrebna.

* * *

 


< 7. DOPISNA SEJA VLADE RS