30.09.2015 Starost: 7 let

ZDRUŽENJA OBČIN Z MDDSZ O OSKRBNINAH V JAVNIH ZAVODIH

Ljubljana, 30. 9. 2015 - Združenja občin so se sestala s predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na temo cen oskrbnin v socialnih zavodih.


Današnji sestanek je potekal v sklopu pogajanj zmanjševanja stroškov občin, saj tudi občine doplačujejo oskrbnine v domovih za ostarele za svoje občane.

Izpostavljeno je bilo vprašanje, kaj se da narediti, da bi občine imele manj stroškov iz tega naslova.

Državna sekretarka MDDSZ Martina Vuk je povedala, da se cene oskrbnin v zadnjih letih niso zviševale, razen v primerih, ko se je poviševal standard v zavodih. Se je pa na drugi strani zmanjševala zmožnost plačila oskrbnin s strani uporabnikov in njihovih svojcev in zato se je zviševal strošek na strani občin. Povedala pa je tudi, da se bo v naslednjem letu pristopilo k spremembi področnega pravilnika in se bo iskalo dolgoročnejše rešitve, tudi pri oblikovanju cen. Prav tako pa je poudarila, da je razlika med vrtci in domovi za ostarele tudi v tem, da je ustanoviteljica prvega občina, drugega zavoda pa država. Temu sledijo tudi investicije v zavodih in stroški dela.

V odgovor na to je bilo s strani predstavnikov občin povedano, da so občine plačniki storitev oskrbnin in bi zato morale biti vključene v oblikovanje ali vsaj potrjevanje cen oskrbnin.

Predstavnica Združenja občin Slovenije Nataša Rupnik je izpostavila sistem vpogleda v premoženje uporabnikov in svojcev, saj prihaja do izkoriščanja sistema in posledično so občine tiste, ki plačujejo oskrbnino. Prav tako pa je odprla temo dedovanja v primeru, ko občina posamezniku krije stroške oskrbnin v domu za ostarele. Predstavnica MDDSZ je na to odgovorila, da je malo verjetno, da bi se prešlo na višjo stopnjo upravičenosti občin iz naslova dedovanja.

Predlagano je bilo tudi, da se ustanovi delovna skupina, ki bi pripravila pravilnika.

* * *

 


< S PREDSTAVNIKI OKOLJSKEGA MINISTRSTVA O NUSZ