12.09.2016 Starost: 6 let

ZDRUŽENJA OBČIN SKUPAJ ZA UMIK STRATEGIJE LOKALNE SAMOUPRAVE IZ VLADNEGA POSTOPKA

Ljubljana, 12. 9. 2016 – Potem ko je Ministrstvo za javno upravo konec prejšnjega tedna v vladni postopek predložilo v sprejem besedilo Strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020, smo združenja občin opozorila, da dokument ni usklajen z občinami in zahtevali umik iz vladnega postopka.


Združenja občin smo s svojimi pisnimi pripombami in udeležbo na srečanjih delovne skupine sodelovala pri pripravi strategije v prepričanju, da želimo sprejeti dokument, ki bo skupna strategija vseh vpletenih: občin, Vlade RS in Državnega zbora RS. Iz načina sprejemanja pa je očitno, da je to zgolj vladna strategija lokalne samouprave, smo bili kritični v dopisu predsedniku vlade dr. Miru Cerarju in ministru za javno upravo Borisu Koprivnikarju.

 

Opozorili smo, da se dokument premalo ambiciozno loteva izpostavljenih tem in ne podaja konkretnih odgovorov. Narava dokumenta terja, da bi se le ta moral sprejeti za daljše časovno obdobje, teme, ki se jih loteva, pa so ustavna kategorija, ki bi po našem mnenju terjale sprejetje strategije s strani Državnega zbora RS. Poleg tega smo poudarili, da bi morala strategije, če želi upravičiti naravo strateškega dokumenta, iti v smeri iskanja nadgradnje sedanjega sistema, obdelati bi morala področja, kjer prihaja do težav in jih izboljšati.

 

Menimo, da bi se strategija morala opredeliti do ustanovitve pokrajin, vzpostaviti (izvoljene) organe in opredeliti njihovo odgovornost in ob tem opozorili, da pot do pokrajin s procesom t.i. funkcionalne regionalizacije ne bo prinesla rezultata.

 

Izpostavili smo tudi, da strategija ne obravnava ključnih vprašanj financiranja občin: ne rešuje vprašanja skupnega obsega primernih sredstev za izvajanje obveznih nalog niti ne rešuje vprašanja ustreznosti strukture financiranja občin. Poseg v obstoječi sistem financiranja občin s parcialnimi rešitvami ruši razmerja med občinami in dodatno slabi najšibkejše lokalne skupnosti, zato takšnim delnim spremembah ostro nasprotujemo. Menimo, da je potrebno ponovno opredeliti naloge in na tej podlagi prilagoditi sistem financiranja ter določiti vire.

 

V združenjih ugotavljamo, da nova verzija besedila, ki je bila tudi predložena v vladni postopek, ne odstopa bistveno od tez, ki so bile predstavljene v prejšnjih verzijah strategije in katerim smo v združenjih nasprotovali. Novo besedilo tudi ne prinaša kvalitativne nadgradnje, ki bi jo glede na naravo dokumenta pričakovali, zato menimo, da dokument ni primeren za nadaljnjo obravnavo in zahtevali njegov umik iz vladne procedure.

 

Celoten dopis s pripombami se nahaja tukaj.

 


< NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 12.-16.9.2016