17.06.2015 Starost: 8 let

ZDRUŽENJA OBČIN POZVALA K OHRANITVI SEDANJE VIŠINE POVPREČNINE, VLADA PREDLAGA POVPREČNINO 514,22 EVROV

Ljubljana, 16. 6. 2015 - Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je vodstvom Združenja občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije predstavil aktivnosti in nabor ukrepov za znižanje stroškov delovanja občin. Minister priznava, da Vlada RS ni opravila svoje naloge v celoti, združenja so enotno pozvala k ohranitvi sedanje povprečnine v višini 525 evrov.


Nabor ukrepov za znižanje stroškov občinam (prejeli smo ga le dan pred sestankom) naj bi po ocenah posameznih ministrstev v letu 2015 prinesel prihranek v višini dobrih devet milijonov evrov. Minister Koprivnikar priznava, da cilja, ki si ga je Vlada RS zastavila in h kateremu se je zavezala tudi v Dogovoru o višini povprečnine za leto 2015, s tem ni dosegla. Predlagal je prilagoditev višine povprečnine v skladu z neizpolnjenim delom Dogovora o povprečnini, in sicer na višin 514,22 evrov.

 

Poziv s strani vseh treh združenj občin je bil enoten: ker Vlada RS ni izpolnila zaveze iz Dogovora o povprečnini, naj se povprečnina za drugo polovico leta ohrani v sedanji višini, to je 525 evrov. Tudi z ministrovim predlogom, da se višina povprečnine določi glede na neizpolnjen del v višini 13,63 milijonov evrov, se predstavniki občin nismo strinjali. Ocena finančnih učinkov posameznih ukrepov so po naših ocenah močno pretirane, zato utemeljevati znižanje povprečnine na podlagi teh ocen ni korektno.

 

Do dogovora o višini povprečnine za drugo polovico leta 2015 na tokratnem sestanku še ni prišlo, vlada pa bo zadevo obravnavala  na seji v sredo, 17. junija, na kateri bo minister Koprivnikar tudi predlagal povprečnino v znesku 514,22 evrov v drugi polovici leta. V dneh po seji vlade naj bi se predstavniki Vlade in občin ponovno sestali.

 

Nabor ukrepov za znižanje stroškov občinam je dostopen Initiates file downloadtukaj.

 


< 41. REDNA SEJA VLADE RS