04.02.2022 Starost: 142 dni

ZDRUŽENJA OBČIN POZVALA K ODPRAVI PLAČNIH NESORAZMERIJ MED PLAČAMI ŽUPANOV IN DIREKTORJEV OBČINSKIH UPRAV TER DIREKTORJEV IN RAVNATELJEV JAVNIH ZAVODOV

Ljubljana, 4. 2. 2022 - Združenja občin so na Vlado RS in Ministrstvo za javno upravo v skupnem dopisu opozarjajo, da je treba pristopiti k ureditvi in odpravi nesorazmerij med plačami županov in direktorji občinskih uprav in direktorji ter ravnatelji javnih zavodov. Pozivajo k pričetkom čimprejšnjih aktivnosti na tem področju.


Nedavno sprejet dogovor o dvigu plač zdravnikov in že podane napovedni sindikatov javnega sektorja za dvig plač zaposlenih v javnem sektorju nas navdaja z bojaznijo, da se bo bodo zgoraj navedena nesorazmerja še dodatno povečala. Na rušenje nesorazmerji smo opozorili tudi ob sprejetju dogovora med Vlado in sindikati javnega sektorja konec leta 2018, ki je prineslo sprostitev varčevalnih ukrepov na področju plač, s tem pa je prišlo do še večjih nesorazmerij med županskimi plačam, plačami direktorjev občinskih uprav, ravnateljev vrtcev in direktorjev javnih zavodov. Povečani stroški dela zaradi sproščanja varčevalnih ukrepov pri plačah javnih uslužbencev so dejstvo tudi v letu 2022, medtem ko za občinske funkcionarje še vedno veljajo uvrstitve v plačne razrede iz leta 2008. te pa jih uvrščajo od 32. pa do 59. plačnega razreda. Opomniti pa je treba tudi na še vedno veljavne varčevalne ukrepe Zakona o uravnoteženju javnih financ iz leta 2012 (npr. višina regresa za prehrano med delom). Vse navedeno pa pomeni, da sprememb pri plačah funkcionarjev tako na lokalni kot državni ravni ni že 14 let.

Tako se soočamo z realnostjo, ko direktorji občinskih uprav in direktorji ter ravnatelji javnih zavodov in nenazadnje tudi drugi javni uslužbenci, v veliki večini primerov presegajo plačne razrede županj in županov. Ne smemo pozabiti, da so županje in župani svojo funkcijo opravljajo 24 ur na dan, vse leto. So tisti, ki nosijo breme odgovornosti za vodenje in razvoj občin in prvi na katere se obrnejo občanke in občani v stiski. Tudi v najbolj kritičnih razmerah, kot so npr. naravne nesreče in tudi epidemija s COVID-19, so oni tisti, ki se prvi izpostavijo in tudi v takih razmerah njihovo delo in zavzetost za soljudi ni prepoznana in nagrajena.


V preteklosti smo že pozvali tudi k spremembi razmerja med plačo županje/župana, ki to funkcijo opravlja poklicno in plačo županje/župana, ki to funkcijo opravlja nepoklicno. Slednji za opravljanje funkcije prejema 50% nadomestilo in ob dejstvu, da nosi enako mero odgovornosti kot za poklicno opravljanje funkcije, ocenjujemo da bi bilo prav, da se to razmerje zmanjša – npr. 80% nadomestilo za opravljanje nepoklicne funkcije župana.

Hkrati pa smo ponovno podali tudi predlog, da se funkcionarje na lokalni ravni izloči iz sistema nagrajevanja funkcionarjev na državni ravni. Asociacije občin se zavedamo kompleksnosti problema, ki zajema tudi druge funkcionarje, vendar je prav in nenazadnje tudi že skrajni čas, da se vlaga tudi v funkcionarje, saj se nam bo v prihodnosti lahko začelo dogajati, da ne bo več moč najti kakovostnega kadra, ki bi se bil pripravljen izpostaviti in prevzemati odgovornost za vodenje občin in nenazadnje tudi ministrstev in drugih služb.

Ne gre pa pozabiti še na eno dejstvo. Namreč županje in župani so poleg predsednika države edini funkcionarji, ki so neposredno izvoljeni s strani volivcev. Tudi to bi pri spremembah zakonodaje, ki ureja plače funkcionarjev veljalo upoštevati.

Celoten dopis je na voljo TU.

* * *

 


< VLADA RS IZDALA UREDBO O KARTI REGIONALNE POMOČI ZA 2022-2027