16.11.2015 Starost: 6 let

ZDRUŽENJA OBČIN IN VLADA BREZ DOGOVORA O POVPREČNINI

Dobova, 16. 11. 2015 - Predstavniki Vlade in občin, ki so se zbrali v Dobovi, niso dosegli dogovora glede financiranja občin v letih 2016 in 2017. Minister Dušan Mramor je kot zadnjo vladno ponudbo občinam danes ponudil 525 evrov povprečnine. Predsedstva vseh treh združenj so zahtevala 536 evrov povprečnine. Vladno ponudbo ni bila sprejeta


Člani predsedstev združenj so zavrnili vladno ponudbo, saj je za financiranje občin v letu 2016 potrebnih najmanj 536€ na prebivalca. Razliko do tega zneska na zagotovijo resorna mnistrstva, ki so bila zadolžena za zagotovitev znižanja stroškov občin. Župani so si bili enotni, da predlaganih 525 evrov povprečnine ne zadostuje za financiranje vseh zakosnko določenih nalog.

V zvezi z 21. členom ZFO pa je bil dan poziv po ohranitvi investicijskih sredstev. Ta sredstva bodo sedaj, ko ne bo na razpolago evropskih sredstev za investicije, za manjše občine ključnega pomena.

Župani bodo v sredo 18. 11. 2015 na tiskovni konferenci spregovorili o posledicah, ki jih znižanje povprečnine prinaša občinam in občanom. Tiskovna konferenca bo potekala 18. 11. 2015 ob 10. uri v dvorani Državnega sveta RS.

* * *

 


< 7. SEJA PREDSEDSTVA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE