30.09.2020 Starost: 3 let

ZDRUŽENJA OBČIN IN VLADA DANES PODPISALI DOGOVOR O POVPREČNINI

Ljubljana, 30. 9. 2020 – predsedniki združenj občin Robert Smrdelj-ZOS, Gregor Macedoni – ZMOS in Peter Misja – SOS so s predstavnikom Vlade z ministrom za javno upravo Boštjanom Koritnikom danes podpisali dogovor o povprečnini za leti 2021 in 2022. Za obe leti se povprečnina določa v višini 628,2 evra. Predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj, je ob tem izrazili zadovoljstvo z dialogom in sodelovanjem z aktualno vlado.


Združenja in predstavniki vlade so načelen dogovor o povprečnini za prihodnji dve leti dosegli že v ponedeljek, ko je potekala druga seja delovne skupine za lokalno samoupravo.

 Ob današnjem podpisu dogovora je minister Koritnik poudaril, da je bil dogovor o višini povprečnine v zadnjih 15 letih dosežen le štirikrat. Da se ga doseže pred umestitvijo v proračunske dokumente, pa je po njegovih besedah dokaz o kakovosti tvornega sodelovanja z občinami in župani.

Tudi vsi trije predstavniki združenj občin, predsednik Skupnosti občin Slovenije Peter Misja, predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj in predsednik Združenja mestnih občin Slovenije Gregor Macedoni, so izpostavili dobro sodelovanje z aktualno vlado in pristojnim ministrom.

Za občine pa so ob višini povprečnine bistvene še nekatere rešitve, za katere so v aktivnosti v teku, tako zakon o finančni razbremenitvi občin, katerega obravnavo naj bi DZ začel v oktobru, kot tudi skrajšanje prehodnega obdobja za sofinanciranje občinskih investicij po 21. členu zakona o financiranju občin. Tako Smrdelj kot Macedoni pa sta izpostavila tudi črpanje evropskih sredstev.

Določitev povprečnine pri 628,2 evra na prebivalca po ministrovih besedah pomeni približno 40 evrov višjo povprečnino, kot je bila pred nastopom te vlade. Za vse občine skupaj pa to pomeni približno 80 milijonov evrov več, je pojasnil.


< NA DRUGI SEJI DELOVNE SKUPINE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO TUDI O VIŠINI POVPREČNINE