10.10.2018 Starost: 260 dni

ZDRUŽENJA OBČIN DRUGIČ NA MINISTRSTVU ZA FINANCE O VIŠINI POVPREČNINE

Ljubljana, 10. 10. 2018 - Danes je na Ministrstvu za finance potekal drugi sestanek na temo določitve povprečnine za leti 2018 in 2019. Sestanka se je udeležil tudi predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj in Franci Rokavec, član Predsedstva Združenja občin Slovenije.Stališča še niso zbližana. Ministrstvo za finance je ponudbo iz 564,75 EUR za leto 2019, zvišalo na 572 EUR. Združenja vztrajajo, da se s povprečnino krijejo dejanski stroški občin.


Na današnjem sestanku je minister Bertoncelj uvodoma poudaril, da se zavzema za korekten dialog med državo in združenji občin glede vseh odprtih vprašanj, tudi povprečnine. Po podanih iztočnicah sestanka, ki so zajemale problem nalog, ki jih je država z zakonodajo prenesla na občine, brez ustreznih finančnih sredstev; področje kohezije, povprečnine in davka na nepremičnine, je besedo predal predstavnikom združenj občin. Povedal je, da so neke zadeve bolj dolgoročne, izvedba oz. rešitev drugih pa že nujna in jih je treba hitro razrešit, seveda sporazumno z iskanjem rešitev v okviru finančnih zmožnosti. Želi si pogovora, da bi po najboljših močeh našli ustrezno rešitev.

Predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj je v zvezi z višino povprečnine je povedal, da je stališče ZOS jasno in da se pričakuje, da se pokrijejo dejanski stroški občin. Poudaril je, da se ne sme pozabiti na pomembnost 21. člena, ki je za šibkejše občine izrednega pomena. Velika težava tega člena je v fleksibilnosti črpanja sredstev, na kar združenje opozarja že vrsto let. Predsednik Smrdelj je dodal, da se ta sredstva porabljajo na slabši način kot kohezijska in po njegovi oceni bi jih lahko skozi Zakon o financiranju občin bolj fleksibilno porabili. 

Ministrstvo za finance je na prvem sestanku predlagalo povprečnino v višini 564,75€ za leto 2019 in
575,44€ za leto 2020, kar je za ZOS nesprejemljivo. Na današnjem sestanku ni bilo doseženega bistvenega zbližanja stališč. Ministrstvo za finance je podalo predlog višine povprečnine v višini 572€, kar ne zadostuje. Že na prvem sestanku sta predsednik in podpredsednica ZOS Robert Smrdelj in Jasna Gabrič podala obrazložen in argumentiran predlog višine povprečnine za leto 2019 v višini 608,78 €. Prav tako je bilo tudi s strani ZOS predlagano skrajšanje prehodnega obdobja na poln investicijski transfer do leta 2020, ko mora biti sistemsko sofinanciranje investicij na 6% nepovratnih sredstev.

Predsednik Robert Smrdelj ponovno opozoril na naloge in obveznosti, ki so bile občinam naložene v izvajanje s sprejetimi zakonskimi in podzakonskimi. Seveda so prinesle tudi povečanje stroškov. Izrazil je upanje, da se na tem področju končno naredijo premiki in se naredi natančen pregled nalog, ki bi se jih dalo prenesti na državo ali pa jih opustiti.

Pri vprašanju kohezije je povedal, da je pomembno in potrebno preveriti na terenu kaj so dejanske potrebe in interesi občin. Dodal je, da so bile tudi na tem področju občine precej stisnjene v kot. Poudaril je, da je treba narediti nabor področij, ki bi jih bilo smiselno stisnit v finančno perspektivo. Dodal je, da je bila dosedanja praksa žal taka, da so občine naletele na gluha ušesa pri pristojnih in ni ni nikogar zanimalo kakšne so njihove dejanske potrebe, tako je Evropska komisija podala svoj vidik razvoja in potreb, država pa na drugi strani ni preverila dejanskega interesa in potreb občin. Po njegovem prepričanju je v Sloveniji še veliko neizkoriščenega potenciala, ki bi ga veljalo izkoristiti. Franci Rokavec je k temu dodal, da je treba skozi sistem najti praktične rešitve.

Pogovori s pristojnimi tako v zvezi z višino povprečnine se bodo nadaljevali.

* * *

 


< PREDSEDNIK ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE NA SESTANKU Z MINISTROM RUDIJEM MEDVEDOM