01.12.2017 Starost: 5 let

ZDRUŽENJA OBČIN NASPROTUJEJO SPREJEMU ZIPRS1819 IN ZFO-1C

Ljubljana, 1. 12. 2017 - Združenja občin so poslancem državnega zbora RS poslala dopis, v katerem jih pozivajo k nesprejemu ZIPRS18119.


Združenja občin v dopisu poslancem ponovno izpostavljajo zaskrbljujoče stanje na področju financiranja lokalne samouprave. Za zakonito izvajanje nalog morajo občine prerazporejati sredstva, ki bi jih nujno morali namenjati za vzdrževanje in gradnjo komunalne, šolske, predšolske, kulturne, športne in druge infrastrukture. Zaradi večletne podhranjenosti financiranja občin je infrastruktura že resno načeta in nastaja velika škoda, saj bodo sanacijski ukrepi bistveno zahtevnejši in dražji. Poizkusi, da se z novelacijo zakonodaje navidezno zmanjša vsakoletno dvestomilijonsko vrzel pri financiranju povprečnine, so skrb zbujajoči, saj se na tak način sistemsko uzakonja še nadaljnja podhranjenost. Z umetnim zniževanjem povprečnine se je očitno pokazalo nerazumevanje vedenje države ravno o vlogi občin (pa tudi države), saj bi moralo biti potrebe ljudi ključno merilo pri opredeljevanju, kaj so obvezne in kaj neobvezne naloge občin.

Nesprejemljivo je, da se občinam odvzema pripadajoča dohodnina, zato nasprotujemo uveljavitvi ZIPRS1819.

Prav tako vztrajamo, da mora Izračun povprečnine ostati jasen in določen, morebitno odstopanje od tega pa naj bo možno le v izjemnih kriznih razmerah.

Celoten dopis je na voljho TU.

* * *


< 158. REDNA SEJA VLADE RS