26.03.2018 Starost: 4 let

ZDOLŽEVANJE OBČIN NA PODLAGI VARIABILNE OBRESTNE MERE

Ljubljana, 26. 3. 2018 - Ministrstvo za finance nam je poslalo dopis, v katerem opozarja na obrestno tveganje, ki ga predstavlja dolgoročno zadolževanje z variabilno obrestno mero. Občinam zato predlagajo, da pri pripravi finančnih konstrukcij za financiranje investicijskih projektov na podlagi dolgoročnega zadolževanja z variabilno obrestno mero upoštevajo tudi dejstvo, da je tečaj EUIBOR-ja zgodovinsko gledano nestanoviten in se najverjetneje ne bo dolgoročno zadržal na sedanji ravni.


Ministrstvo za finance namreč prek spletne aplikacije e-Dolg-občine spremlja stanje zadolženosti občin. Pri pregledu evidence zadolževanja občin v preteklem letu je bilo ugotovljeno, da banke in javni skladi občinam v večini primerov ponujajo dolgoročne kredite z varialbilno obretsno mero. Od 60 sklenjenih kreditnih pogodb v letu 2017, je bilo 57 sklenjenih z variabilno obrestno mero.

Celoten dopis je na voljo TU.

* * *


< OBVESTILO PREKRŠKOVNIM ORGANOM V ZVEZI Z IZVAJANJEM PETEGA ODSTAVKA 57. C ČLENA ZAKONA O PREKRŠKIH