08.08.2019 Starost: 3 let

ZAZNAMBE PRAVNEGA STATUSA NEPREMIČNIH SPOMENIKOV V ZEMLJIŠKI KNJIGI

Ljubljana, 8. 8. 2019 -Ministrstvo za kulturo je pripravilo pojasnila v katerih občine pozivajo, da po sprejetju akta o razglasitvi dosledno izvedejo tudi vpis zaznamb pravnega statusa nepremičnih spomenikov v zemljiško knjigo. v v zemljiško knjigo.


Ministrstvo za kulturo pri spremljanju izdajanja aktov o razglasitvi za kulturne spomenike lokalnega pomena ugotavlja, da občine ne izvajajo dosledno določb Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg; v nadaljevanju: ZVKD-1) glede zaznamb pravnega statusa nepremičnih spomenikov.

V dopisu, ki so ga posredovali podajajo nekaj pojasnil. Pojasnila si lahko v celoti preberete TU.


< IZRAČUN VREDNOSTI NEPREMIČNIN V SKLADU Z ZMVN–1 IN SPREMEMBE PODATKOV V EVIDENCAH GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE