22.03.2013 Starost: 9 let
Kategorija: Novice

ZAŽIVELA SPLETNA APLIKACIJA, S KATERO MGRT POENOSTAVLJA POSTOPKE ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ V LOKALNO JAVNO INFRASTRUKTURO OBČIN

Ljubljana, 22.3.2013 – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je razvilo spletno aplikacijo, ki občinam omogoča spletno oddajo, pregled in dopolnjevanje projektov za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo občin v okviru 21. in 23. člena Zakona o financiranju občin. Spletna aplikacija, je na voljo za uporabo od včeraj. 


Zakonsko

podlago za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo občin

določata 21. in 23. člen Zakona o financiranju občin. Na podlagi 21. člena se

občinam vsako proračunsko leto zagotovijo sredstva za sofinanciranje investicij

v višini šestih odstotkov skupne primerne porabe občin, vendar je bil ta

odstotek z Zakonom za uravnoteženje javnih financ za leti 2013 in 2014 znižan

na štiri odstotke skupne primerne porabe občin. V 23. členu so določeni nameni

porabe sredstev in način razdelitve po občinah. V

večini primerov do sedaj postopki oddaje načrtov porabe potekali na ustaljen

način papirnega dopisovanja med ministrstvom in občinami, s spletno aplikacijo

pa MGRT poenostavlja številne administrativne postopke in občinam olajšuje

delo. Doslej je izmenjava potrebne dokumentacije med ministrstvom in občinami

zaradi dopolnjevanja vlog ali nepopolnih dokumentov trajala tudi do nekaj

mesecev. To je nemalokrat povzročalo slabo voljo na obeh straneh. Prav zato je

bila lani sprejeta odločitev, da postopke oddaje projektov, njihov pregled in

dopolnjevanje poenostavimo in skrajšamo pot od oddaje načrta porabe do

sklenitve pogodbe. Z

razvojem spletne aplikacije MGRT med drugim sledi usmeritvam Vlade Republike

Slovenije na področju odprave administrativnih ovir, za kar si bo še naprej

aktivno prizadevalo. Aplikacija je dosegljiva na spodnji povezavi: 

https://www.zfo-invest.info.


< PRISEGLA 11. SLOVENSKA VLADA