24.04.2014 Starost: 6 let

ZAVRNJENI OKOLJSKI PROJEKTI V PONOVNI PREGLED

Ljubljana, 24. 4. 2014 - Poslanci so na nujni seji Odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje obravnavali problematiko zavrnjenih okoljskih projektov in vladi ter pristojnemu ministrstvu naložili, da pri 49 projektih skupaj z občinami preveri možnost in potrebo po fazni izvedbi projektov - da se prenesejo tudi v novo finančno perspektivo 2014-2020. Te možnosti morajo biti znane do sredine junija.


 

Poslanci so se na nujni seji spraševali, kaj narediti s projekti, ki so pripravljeni, pa nimajo odločbe o dodelitvi sredstev EU, saj je ves razpoložljiv denar za dodelitev že izkoriščen. Poslance moti dejstvo, da se za vsaj 11 okoljskih projektov, ki bi lahko začeli črpati sredstva EU, a se to zaradi po njihovem mnenju slabih odločitev vlade ne zgodi. Minister za kmetijstvo in okolje Dejan Židan je pojasnil, gre za 18 projektov, večinoma s področja pitne vode in čiščenja odpadnih voda, kjer je skupna vrednost sofinanciranja nekaj manj kot 300 milijonov evrov.

S sklepi so poslanci naložili vladi in pristojnemu ministrstvu, da pri vseh dosedanjih projektih, ki jih je 49, z občinami preveri, ali obstaja možnost in potreba po fazni izvedbi projektov. Vlada mora ob tem preveriti, ali je na drugih kohezijskih programih še kaj prostih sredstev, da bi jih prenesla na okoljsko področje.


Vlada mora v prvi polovici julija zainteresirane župane seznaniti s pogoji za kandidiranje za sredstva iz novega večletnega evropskega proračunskega obdobja 2014-2020. Minister Židan je ob tem povedal, da ko bodo tekli pogovori z občinami o faznosti, bodo ti res samo v primerih, če bo tudi za drugo fazo, ki bi jo prenesli v 2014-2020, lahko zagotovili denar.


Skupina županov občin, ki niso dobile sredstev Kohezijskega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj za enajst okoljskih projektov, od vlade zahteva takojšen sklep o zagotovitvi evropskih sredstev. Pričakujejo, da bo vlada že do 30. aprila izdala odločbe o dodelitvi sredstev, v nasprotnem primeru pa napovedujejo sprožitev pobude v DZ.

* * *


< STATISTIKA ZA ŠIRŠE PODROČJE KULTURE V SLOVENIJI