05.11.2008 Starost: 15 let
Kategorija: Novice

ZAPRTA JAVNA RAZPISA ZA POVEČANJE GOSPODARSKE VREDNOSTI GOZDOV IN POSODABLJANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV ZA PODROČJE VRTNARSTVA ZA LETO 2009

Ljubljana, 5. 11. 2008 – Danes ob polnoči je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zaprl javna razpisa za ukrep »Povečanje gospodarske vrednosti gozdov iz PRP 2007-2013 za leto 2008« in za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa »Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, za področje vrtnarstva, za leto 2009«. Vse vloge, prispele po tej uri se zavržejo.


 

Za javni razpis »Povečanje gospodarske vrednosti gozdov«, ki je bil objavljen 17. oktobra, je bilo namenjenih 2,4 milijona evrov sredstev Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada. Namen ukrepa je podpora naložbam v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak, ter pripravo gozdnih vlak. Cilj ukrepa je izboljšati gospodarjenje z zasebnimi gozdovi, uresničitev tega cilja pa bo prispevala k povečanju produktivnosti v gospodarstvu. Upravičenci so fizične in pravne osebe, ki so lastniki ali solastniki zasebnih gozdov, združenja pravnih in fizičnih oseb lastnikov gozdov ter občine in zveze občin, ki imajo v lasti gozd v RS. Naložbe morajo biti sklenjene do 5. 11. 2011, delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih pan znaša 75 odstotkov.

 

Za javni razpis »Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, za področje vrtnarstva, za leto 2009«, ki je bil objavljen 25. julija, je bilo zanj namenjenih 3 milijone evrov nepovratnih sredstev. Namen ukrepa je dodelitev podpor naložbam na področju pridelave vrtnin, okrasnih rastlin, zelišč in nekaterih sadnih rastlin, ki se gojijo na njivskih površinah. Upravičenci so kmetijska gospodarstva, katerim so namenjene podpore za enostavne in zahtevne naložbe v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov in naložbe, namenjene izvajanju storitev s kmetijsko mehanizacijo.

 

* * *


< V SLOVENJ GRADCU NAMENILI PRECEJ POZORNOSTI ČRPANJU EVROPSKIH SREDSTEV