17.10.2018 Starost: 5 let

ZAPROSILO MINISTRSTVA ZA INFRASTRUKTURO

Ljubljana, 15. 10. 2018 - Ministrstvo za infrastrukturo nam je posredovalo dopis v katerem naprošajo občine, da jim sporočijo stanje premostitvenih objektov v občinah.


Pristojni so, glede na zadnje dogodke v Italiji v zvezi s porušenim premostitvenim objektom v Genovi, obema upravljavcema državnih cest naročili izdelavo poročila o stanju premostitvenih objektov v njunem upravljanju.

Ker ste občine na tem področju samostojne, od vas ne morejo direktno zahtevati tovrstnega poročila, vseeno pa opozarjajo, da ste v skladu z Zakonom o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) občine kot upravljavci občinskih cest dolžne zagotoviti varen in nemoten promet. Pozivajo, da ste občine v segmentu zagotavljanja varne cestne infrastrukture zelo pazljive, pozorne in hkrati zagotavljate preglede premostitvenih objektov v skladu s Pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16).

Pristojni želijo ustvariti celotno sliko tudi o stanju premostitvenih objektov na cestah v upravljanju, zato občine naprošajo, da jim iz razloga varnosti uporabnikov posredujete poročilo o stanju premostitvenih objektov v vednost.

 

* * *


< PONOVNO ODPRT PORTAL ZA REGISTRACIJO WiFi4EU