08.10.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

ZAPOSLENI V JAVNI UPRAVI OD PLAČNE POLITIKE PRIČAKOVALI VEČ

Ljubljana, 8. 10. 2008 - Zaposleni so od nove plačne politike po besedah sekretarja republiškega odbora Sindikata državnih in družbenih organov Slovenije pričakovali več. Vlado bodo pozvali, naj odpravi izplačevanje nesorazmerij plač po četrtinah.


Na današnji novinarski konferenci so predstavniki sindikata povedali, da se je masa za plače, v katero je všteta masa za odpravo nesorazmerja plač, po podatkih julija in avgusta, povečala za 1,77 odstotka, septembra pa le za en odstotek. čŒe bo rast mase v naslednjih mesecih podobna, so napovedali, bodo vlado pozvali, naj za državno upravo odpravi izplačevanje nesorazmerij plač po četrtinah.

 

Masa za dodatek za delovno dobo je bila julija obračunana v višini dodatka 0,5 odstotka, avgusta pa je bila obračunana v višini 0,33 odstotka in dosegla 90,2 odstotka mase izplačane v juliju. Sindikati bodo zahtevali, da se iz tega izloči delež za odpravo nesorazmerij.

 

Prepričani so, da masa za delovno uspešnost znaša le 1,5 odstotka, kar pa je po njihovem mnenju pod zakonsko določenima dvema odstotkoma. Zaenkrat so to neuradni podatki, zato bodo zahtevali uradne podatke z ministrstva za finance. V analizi delovnih mest glede na tarifni in plačni razred ministrstva za javno upravo je stanje pri plačah po strukturi delovnih mest zelo heterogeno. Do konca oktobra bodo naredili analizo, kaj se je na primerjalnih delovnih mestih znotraj državne uprave zgodilo.

 

Opozorili so tudi na nepreglednost obračunskega lista za september in napačno obračunana nadomestila in povračila za september. Na napovedi nove vlade, da bodo iz javnega sektorja izločili sodnike, zdravnike in novinarje, so odgovorili, da plačni sistem še ni niti shodil. Najprej bodo opravili poglobljeno analizo, šele potem se lahko uvajajo spremembe, so povedali.

 

Predstavnik Sindikata državnih organov ugotavlja, da so posamezna delovna mesta na upravnih enotah glede na naziv v zelo nizkem plačnem razredu. Razlika je glede na primerljiva delovna mesta v drugih delih javne uprave do deset plačnih razredov, kar po njihovem mnenju pomeni 40 odstotkov nižjo plačo na upravnih enotah. Načelniki upravnih enot pa so v nekaterih primerih celo slabše plačani kot vodje posameznih oddelkov, so poudarili.

 

Predsednik sindikata Zavoda za gozdove je poudaril težave pri pokrivanju materialnih stroškov, ki jih imajo zaradi terenskega dela, in dodal, da od ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v najkrajšem času pričakujejo zadosti denarja za pokritje teh stroškov.

 

* * *


< DANES ZAČETEK EVROPSKEGA TEDNA REGIJ IN MEST