19.04.2022 Starost: 1 let

ZAPLETI PRI UVELJAVLJANJU NOVE OLAJŠAVE ZA GASILCE

Ljubljana, 19. 4. 2022 - Novost pred kratkim prenovljenega zakona o dohodnini je tudi olajšava za rezidente, ki opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči. Olajšava velja za nazaj, od začetka leta, a je denimo gasilci pri mesečnem obračunu plače še ne morejo koristiti. Kot pravijo na gasilski zvezi, namreč še ni kriterijev za priznavanje operativnega dela gasilca.


V skladu z novelo zakona o dohodnini, ki jo je DZ sprejel v začetku marca, lahko novo olajšavo v višini 1500 evrov letno uveljavljajo rezidenti po dopolnjenem 70. letu starosti in rezidenti, ki prostovoljno in nepoklicno opravljajo operativne naloge zaščite, reševanja in pomoči. Za slednje zakon kot dodaten pogoj določa, da te naloge opravljajo nepretrgoma najmanj deset let in so vpisani v evidenco, ki jo vodi upravni organ, pristojen za zaščito, reševanje in pomoč.

Na finančnem ministrstvu so zagotovili, da lahko upravičenci novo olajšavo že uveljavljajo med letom. Za te potrebe so bile namreč že sprejete ustrezne spremembe pravilnika o izvajanju zakona o davčnem postopku, ali izpolnjuje pogoje za uveljavljanje olajšave, pa lahko pri Upravi RS za zaščito in reševanje preveri vsak sam.

Na Gasilski zvezi Slovenije pa trdijo, da nove olajšave pri mesečnem obračunu plače še ni mogoče uveljavljati. Najprej je treba izdelati in potrditi model, s katerim se bodo ugotavljali pogoji za upravičenost do olajšave za posamezne operativne gasilce. Kriterije pripravljajo na Gasilski zvezi Slovenije v sodelovanju z Upravo RS za zaščito in reševanje. Kdaj točno bodo pripravljeni, še ne vedo.

Po pojasnilih finančnega ministrstva pa zadošča, če zavezanec, ki želi, da se mu ta olajšava uveljavlja pri izračunu akontacije dohodnine od drugega dohodka, ki ga prejema redno za mesečno obdobje, o tem le pisno obvesti glavnega delodajalca, izplačevalca pokojnine oz. izplačevalca drugega dohodka.

                                                      * * *


< OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROMOCIJE TURISTIČNE PONUDBE