15.12.2011 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

ZAKLJUČNI DAN 93. PLENARNEGA ZASEDANJA

Bruselj, 15.12.2011 - Drugi dan plenarnega zasedanja se je pričel s predstavitvijo Maroša Ĺ efčoviča, podpredsednika Evropske komisije in komisarja za institucionalne odnose in administrativne zadeve, ki je predsztavil delovni program Komisije za leto 2012.


 

V nadaljevanju pa so bila članom v obravo in prejem predstavljena tri mnenja, in sicer:

- Osnutek resolucije o političnih in prednostnih nalogah Odrora regij v letu 2012,

- Veseoljska strategija Eevropske unije ter

- prispevki lokalni in regionalnih oblasti EUh konferenci o trajnostnem razvoju.

 

Dnevni red drugega dneva zasedanja je sklenil evropski komisar za okolje Janez Potočnik, ki je spregovoril o konferenci Rio+20 prihodnje leto. V uradno pogajalsko stališče EU za konferenco v Riu je bilo že vključenih veliko stališč Odbora- Komisar Potočnik je poudaril, kako pomembno je zagotoviti, da bo vsakršen nov dogovor v svetovnem merilu priznaval obsežno vključevanje podnacionalnih oblasti.

 

Komisar je na koncu skupaj s predsednico Odbora regij Mercedes Bresso predal evropsko nagrado za zeleno prestolnico iz rok nagrajenca za leto 2011, nemškega mesta Hamburga, nagrajencu za leto 2012, baskovski prestolnici Vitorii-Gasteizu.


< PRVI DAN 93. PLENARNEGA ZASEDANJA ODBORA REGIJ