13.11.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

ZAKLJUČEN JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ V ŠPORTNO – REKREACIJSKO INFRASTRUKTURO – II

Ljubljana, 13. 11. 2008 - Ministrstvo za šolstvo in šport je včeraj, na podlagi rezultatov prvega razpisa na področju sofinanciranja športno rekreacijsko turistične infrastrukture, zaključilo z drugim razpisom. Razpis se delno financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja pa se v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 do 2013, razvojne prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, prednostne usmeritve Ĺ portno-rekreacijska infrastruktura.


 

Namenjen je bil sofinanciranju projektov v javno športno-rekreacijsko infrastrukturo, ki bo v turističnih destinacijah nudila možnost nastanka novih produktov turistične ponudbe. Pri tem gre predvsem za izvajanje programov zdravega načina življenja na področju športne rekreacije, kar zahteva urejeno okolje in primerne objekte. Objekti morajo biti primerni za vse kategorije uporabnikov, tako za programe športne rekreacije, športa otrok in mladine, kakovostnega in vrhunskega športa, pa tudi za organizacijo različnih prireditev, ki pritegnejo veliko število obiskovalcev.

 

Z izgrajeno športno-rekreacijsko turistično infrastrukturo se pričakuje povečanje atraktivnosti turističnih destinacij, dodatno ponudbo novih turističnih produktov, izboljšano strukturo gostov, povečano število dnevnih in stacionarnih gostov, pospešen razvoj hotelirstva, gostinstva, trgovine, pozitivne učinke pa lahko pričakujemo tudi na področju razvoja podeželja, npr. z olajšanim razvojem kmečkega turizma.

 

Investicija mora predstavljati pomembno infrastrukturo, ki bo:

· neposredno vplivala na povečanje nočitev, dnevnih gostov in storitev v turistični destinaciji;

· posredno vplivala na poznavanje območja in povečanje porabe v turistični destinaciji;

· s svojimi sinergijskimi učinki pospeševala zaposlovanje, samozaposlovanje in investicijski razvoj turistične destinacije;

· vplivala na razvoj programov za športno rekreacijo in omogočala organizacijo športno rekreacijskih prireditev.

 

Ministrstvo je za ta namen, v letih 2009, 2010 in 2011, namenilo sredstva v višini 20.000.000 EUR.

 

Na javni razpis je pravočasno prispelo 29 vlog, v skupni vrednosti investicij 133.515.013 EUR. Višina zaprošenih sredstev je 44.750.000 EUR. Komisija je ugotovila, da obseg razpisani sredstev zadostuje za sofinanciranje 12 projektov.

Prejemniki sredstev so:

· Mestna občina Ptuj - Ĺ portna dvorana -> 842.500.000 €

· Mestna občina Celje - Konjeniški center -> 831.000.000 €

· Občina Ravne na Koroškem - Ĺ portni park -> 831.000.000 €

· Občina Ljutomer - Ĺ portni center -> 821.000.000 €

· ZMĹ D Branik - Ljudski vrt -> 792.000.000 €

· Kobilarna Lipica - Konjeniški center -> 782.000.000 €

· Mestna občina Novo Mesto - Velodrom -> 782.000.000 €

· Občina Puconci - Ĺ portna dvorana -> 781.500.000 €

· Občina Podčetrtek -Ĺ portna dvorana -> 762.000.000 €

· Občina Ĺ empeter-Vrtojba - Ĺ portni park -> 75750.000 €

· Občina Kidričevo - Ĺ portna dvorana  -> 752.000.000 €

· Občina Piran - Dom vodnih športov -> 75750.000 €

 

 

* * *


< SEMINAR OSNOVE IN ČARI PROTOKOLA