06.08.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

ZAKLJUČEK JAVNEGA RAZPISA ZA IZBOR OPERACIJ ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ V JAVNO ŠPORTNO-REKREACIJSKO INFRASTRUKTURO

Ljubljana, 6. 8. 2008 - Namen javnega razpisa, ki ga je Ministrstvo za šolstvo in šport objavilo v aprilu in se delno financira s strani Evropske unije, je bil, sofinanciranje objektov državnega oziroma regionalnega značaja z neposrednim vplivom na razvoj turizma. Objekti morajo biti primerni za vse kategorije uporabnikov, tako za programe športne rekreacije, športa otrok in mladine, kakovostnega in vrhunskega športa, pa tudi za organizacijo različnih prireditev, ki pritegnejo veliko število obiskovalcev.


 

Javni razpis delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007−2013, razvojne prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, prednostne usmeritve Ĺ portno-rekreacijska infrastruktura.

 

Namenjen je sofinanciranju projektov v javno športno-rekreacijsko infrastrukturo, ki bo v turističnih destinacijah nudila možnost za nastanek novih proizvodov turistične ponudbe, predvsem za izvajanje programov zdravega načina življenja na področju športne rekreacije, kar zahteva urejeno okolje in primerne objekte, tako kot to določa Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007−2013.

 

Z izgrajeno infrastrukturo se pričakuje povečanje atraktivnosti turističnih destinacij, dodatna ponudba novih turističnih produktov, izboljšana struktura gostov, povečano število dnevnih in stacionarnih gostov, pospešen razvoj hotelirstva, gostinstva, trgovine, pozitivne učinke pa lahko pričakujemo tudi na področju razvoja podeželja, npr. z olajšanim razvojem kmečkega turizma.

 

Investicija mora predstavljati pomembno infrastrukturo, ki bo:

- neposredno vplivala na povečanje nočitev, dnevnih gostov in storitev v turistični destinaciji;

- posredno vplivala na poznavanje območja in povečanje porabe v turistični destinaciji;

- s svojimi sinergijskimi učinki pospeševala zaposlovanje, samozaposlovanje in investicijski razvoj turistične destinacije;

- vplivala na razvoj programov za športno rekreacijo in omogočala organizacijo športno-rekreacijskih prireditev.

 

Okvirna višina sredstev v letih 2008, 2009 in 2010 za sofinanciranje projektov športno-turistične infrastrukture znaša 18.000.000 EUR.

 

Na javni razpis je pravočasno prispelo 39 vlog, v skupni vrednosti 224.760.652 evrov, kar je 12,5-krat več od razpoložljivih sredstev. Višina zaprošenih sredstev je 146.295.664 EUR.

 

Prejemniki sredstev so:

- Ĺ portno-rekreacijski center Pokljuka (predlagatelj: Smučarska zveza Slovenije; vrednost projekta: 9.969.431 EUR; prejeta sredstva: 6.571.414 EUR)

- Veslaški center Bled (predlagatelj: Občina Bled; vrednost projekta: 4.228.292 EUR; prejeta sredstva: 3.523.577 EUR)

- Smučarsko-tekaški center na Rogli (predlagatelj: Občina Zreče; vrednost projekta: 6.246.316 EUR; prejeta sredstva: 3.097.906 EUR)

 

Glede na prispele vloge na razpis in velik interes za izgradnjo nove športno-rekreacijske in turistične infrastrukture v okoljih po Sloveniji bo šolsko ministrstvo v okviru novega javnega razpisa zagotovilo dodatna sredstva okvirno v višini aktualnega razpisa in dodatno podprlo doseganje ciljev Nacionalnega strateškega referenčnega okvirja ter Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007−2013.

 

Ob delno nadgrajenih merilih razpisa bo zagotovljena ustrezna regijska razpršenost in bistveno večje število sofinanciranih projektov, kar bo omogočilo doseganje ciljev razpisa in Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007−2013. Nov razpis bo predvidoma objavljen do konca meseca avgusta, pri čemer na ministrstvu upamo, da bomo lahko z uspešnimi prijavitelji sklepali pogodbe predvidoma v mesecu septembru.  

 

* * *

 


< OBČANOM PRIZADETIM V NEURJU NA VOLJO KREDITI ZA OKOLJSKE NALOŽBE (PREKRIVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV)