20.01.2023 Starost: 9 dni

ZAHTEVO PO VIŠJIH PLAČAH PODAL TUDI SINDIKAT OBČIN SLOVENIJE

Ljubljana, 20. 1. 2023 - Pozivi za dvig plač se vrstijo. Tega je na vlado podal tudi Sindikat občin Slovenije, ki združuje zaposlene v lokalni samoupravi. Zahtevajo odpravo plačnih nesorazmerij, povišanje plač za štiri plačne razrede in ob tem ne izključujejo možnosti stavke v vseh slovenskih občinah. V nameri jih je podprl tudi ZOS.


Sindikat je poziv za dvig plač naslovil na predsednika Vlade RS dr. Roberta Goloba, v njem pa so opozorili, da so zaposleni v lokalni samoupravi gonilo razvoja občin in države v celoti. Po njihovih navedbah vse investicije v občinah izvajajo zaposleni v občinah, ki pa so v večini primerov za svoje delo plačani podpovprečno glede na preostali javni sektor.

Zanima jih, kako bo vlada ukrepala in zaščitila razvoj občin, saj je delo zaposlenih popolnoma podcenjeno, na javne razpise za zaposlitev pa sploh ni več prijav. Opozarjajo, da občine zelo težko pridobijo nove kakovostne kadre, saj je okolje postalo nekonkurenčno in neprivlačno.Dodali so, da si zaslužijo plačo, ki bo njim in njihovim družinskim članom omogočala dostojno življenje.
Od Vlade RS zato zahtevajo, da nemudoma pristopi k odpravi plačnih nesorazmerij in reformi plač v javnem sektorju. Zahtevajo dvig plač vsem, vključno z občinskimi funkcionarji, torej župani in podžupani, za vsaj štiri plačne razrede. Poleg tega še zahtevajo, da se za leto 2023 izplača regres za letni dopust vsem v javnem sektorju v višini 1500 evrov.

V pozivu so še zapisali, da ne izključujejo možnosti organizirane stavke po vseh slovenskih občinah, če vlada ne bo prisluhnila njihovim zahtevam.

Da je odprava nesorazmerij med plačami javnih uslužbencev v občinskih upravah in plačami občinskih funkcionarjev nujna, Združenje občin Slovenije opozarja že kar nekaj let. Dejstvo je, da so razmerja med plačami v javnem sektorju porušena in da jih bo treba v okviru prenove plačnega sistema jasno in na novo določit, pri tem pa skrbeti, da do takšnih anomalij, katerim smo priča sedaj, v prihodnje ne bo več prihajalo.

ZOS zato podpira Sindikat občin Slovenije v njihovih zahtevah za dvig plač, saj oboji zagovarjamo stališče, da je odprava plačnih nesorazmerij nujna in enako tudi reforma javnega sektorja

* * *


< VLADA RS POTRDILA KONČNO POROČILO NRPOSREDNE ŠPKODE PO POPLAVAH SEPTEMBRA 2022