04.09.2013 Starost: 7 let

ZAHTEVA ZA VKLJUČITEV ZDRUŽENJ OBČIN V POSTOPKE SPREMINJANJA ZAKONODAJE S PODROČJA LOKALNE SAMOUPRAVE

Ljubljana, 4. 9. 2013 - Združenje občin Slovenije je v Kabinet predsednice Vlade RS poslalo dopis, v katerem zahteva, da se združenja občin vključi že v zgodnjo fazo priprav sprememb temeljne zakonodaje s področja lokalne samouprave.


Združenje občin Slovenije je več kot zaskrbljeno nad načinom priprave sprememb zakonodaje, ki je ključna za delovanje lokalne samouprave v Sloveniji. Ravno ministrstvo, ki predlaga spremembe Zakona o financiranju občin, je tisto ministrstvo, ki bi moralo v prvi vrsti skrbeti za to, da bi občine bile pravilno in pravočasno vključene v postopek, a so žal na to, namerno oziroma nenamerno, pozabili.


Verjamemo, da Vlada RS hoče za državo iskati rešitve za izhod iz nezavidljive situacije, vendar se žal posamezni resorji ukvarjajo predvsem s predlogi populističnih ukrepov, ki krizo le še poglabljajo. Poleg tega predloga zakona je v teku reforma lokalne samouprave z ukinjanjem občin, v državnozborski obravnavi pa je predlog, s katerim se od vseh funkcionarjev v državi na sramotilni oder pribija zgolj župane, ostali funkcionarji so izvzeti.

Resorni minister je v svoji značilni populistični akciji, ko želi biti všečen, pozabil na kar nekaj osnovnih težav, ki jih bo država z vsemi njegovimi predlogi imela. Dejstvo je, da večina občin zaradi učinkov tega predloga zakona, ker ne bo imela dovolj svojih sredstev, ne bo mogla izvajati kohezijskih projektov, hkrati pa bodo projekti, ki so že v izvedbi, lahko zastali, kar lahko pusti zelo resne finančne posledice tako za občine kot za državo. Resno pa lahko delo v občinah ohromi tudi morebitni poizkus izvedbe reforme z združevanjem občin, saj se bo število občin prepolovilo in se bo potrebno ukvarjati z organizacijskimi zadevami in ne z izvajanjem projektov ter reševanjem nakopičenih finančnih problemov. To so vse argumenti, ki bi morali skrbeti ne samo ministra Viranta ampak celotno Vlado RS, saj menimo, da so vsi ti predlogi izrazito nepremišljeni in izjemno na hitro pripravljeni.

Resnično smo presenečeni nad načinom dojemanja oblasti, ki bi jo radi nekateri izrabili in z neevropskimi manirami na hitro izsilili svoje ozke centralistične politične interese.

ZAHTEVA ZOS

* * *


< USPEŠEN SEMINAR DDV IN NOVOSTI V LETU 2013