09.11.2015 Starost: 7 let

ZAHTEVA ZA USTREZNO PRILAGODITEV VIŠINE POVPREČNINE

Ljubljana, 9. 11. 2015 - Združenja občin so na predsednika Vlade RS dr. Mira Cerarja pozvale k takojšnjemu nadaljevanju pogajanj o financiranju občin v prihodnjih dveh letih, z zahtevo po upoštevanju izida pogajanj med Vlado RS in sindikati javnega sektorja.


Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati javnega sektorja so dne 6. 11. 2015 parafirali Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepov v javnem sektorju za leto 2016.

V združenjih občin pričakujemo, da se bo s strani države sprejeta zaveza iz Dogovora ustrezno odrazila tudi v višini povprečnine za leto 2016. Stroški iz naslova sprostitev napredovanj bodo obseg mase plač povečali v povprečju za 4 %, kar izhaja tudi iz podatkov, ki jih je Ministrstvo za javno upravo pridobilo od proračunskih uporabnikov, tudi občin (v prilogi). V procesu pogajanj o povprečnini smo zato ves čas zavračali navajanje Ministrstva za finance, ki je ta obseg povečanja mase plač ocenjevalo na 2,5 %, z opozorilom, da je ta ocena preskromna. 6. novembra 2015 sklenjen Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepov v javnem sektorju za leto 2016 pomeni dodatno povečanje obsega mase plač za 63 milijonov evrov, kar pomeni dodatna 2,2 % povečanja obsega sredstev za plače v letu 2016 glede na prvotno oceno povečanja obsega mase plač za 140 milijonov evrov.

Združenja občin zato pozivamo in pričakujemo, da se nemudoma nadaljujejo pogajanja o financiranju občin za prihodnji dve leti.

* * *


< NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 9. DO 13. NOVEMBRA 2015