01.07.2016 Starost: 7 let

ZAHTEVA ZA PRILAGODITEV VIŠINE POVPREČNINE V 2016 IN POZIV K ZAČETKU POGAJANJ O FINANCIRANJU OBČIN V LETIH 2017 IN 2018

Ljubljana, 1. 7. 2016 – Združenje občin Slovenije zahteva dvig višine povprečnine še v letu 2016, Ministrstvo za finance pa pozivamo tudi k čim prejšnjemu začetku pogajanj o financiranju občin v letih 2017 in 2018.


Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za finance naslovilo zahtevo po prilagoditvi višine povprečnine še v letu 2016. Opozorili smo na številne obveznosti, ki občinam prinašajo dodatne stroške glede izvajanja zakonskih nalog, med drugim razveljavitev ukrepa o ukinitvi subvencije za najem tržnih in hišniških stanovanj, ki jih občine od 1. 6. 2016 ponovno plačujejo, obveznosti iz naslova dviga mase plač, stroški mrliško pregledne službe itd.

Prav tako smo Ministrstvo za finance oz. Vlado RS pozvali k čim prejšnjemu začetku pogajanj o financiranju občin v letih 2017 in 2018 ter pozvali, da v namen učinkovitih in konstruktivnih usklajevanj pripravi ustrezne podatke ter izračune višine povprečnine v skladu z Zakonom o financiranju občin oziroma z metodologijo, določeno v Uredbi o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog.

Ponovno smo opozorili, da večina ti. varčevalnih ukrepov, ki jih je Vlada RS sprejela in z njimi utemeljevala znižanje povprečnine, ni sistemskih oziroma takšnih, ki bi imeli vpliv na znižanje stroškov večine občin, zato smo izrazili pričakovanje, da nas bodo seznanili z dejanskimi prihranki občin, ki so bili doseženi na podlagi ti. ukrepov za znižanje stroškov občin.


< 94. REDNA SEJA VLADE RS