28.07.2011 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

ZAHTEVA ZA MNENJE IN SOGLASJE LOKALNIH SKUPNOSTI PO 145. ČLENU POSLOVNIKA DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE

Ljubljana, 28.7.2011 - Združenje občin Slovenije je na Državni zbor RS naslovilo dopis v zvezi s predlogom novele Zakona o interventnih ukrepih. V Združenju občin Slovenije smo šele po sprejemu novele predloga zakona o interventnih ukrepih na vladi bili seznanjeni z vsebino in posledicami sprejetega predpisa za lokalne skupnosti.
 


Posledično se je Združenje občin Slovenije z dopisom obrnilo na državni zbor z zaprosilom po opozorilu vlade, da upošteva določbe poslovnika in da v postopke sprejemanja aktov, ki posegajo v delovanje lokalnih skupnosti, vključi reprezentativni združenji občin.

 

Združenje občin nasprotuje načinu sprejemanja aktov brez vključenosti reprezentativnih združenj občin, kot tudi vsebini predloga novele zakona, saj ta posega v osnovno ustavno načelo lokalne samouprave in sicer v avtonomijo občin.

 

Glede na to, da gre za predlog novele, ki vsebuje določbe, s katerimi se neposredno posega v položaj in pravice lokalnih skupnosti. Predsednika državnega zbora naprošamo, da na začetku zakonodajnega postopka pozove pristojne organe lokalnih skupnosti, naj o teh določbah predloga zakona v določenem roku podajo svoje mnenje.


< SESTANEK NA TEMO PROJEKTA E-SOCIALA