20.04.2022 Starost: 338 dni

ZAGOTOVITEV SREDSTEV ZA PREVOZE UČENCEV OSNOVNE ŠOLE Z ZAČASNO ZAŠČITO

Ljubljana, 20. 4. 2022 - S strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo prejeli obvestilo v zvezi s povračilom stroškov za prevoze učencev z začasno zaščito. Uredba o načinu zagotavljanja pravic osebam z začasno zaščito (v nadaljevanju: Uredba) v 20. členu določa, da imajo učenci z začasno zaščito pravico do brezplačnega prevoza v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli.


Določeno je, da osnovna šola občini posreduje podatke o številu učencev z začasno zaščito, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza, občina pa do 15. dne v mesecu na MIZŠ, posreduje zahtevek za povrnitev stroškov prevoza.

Obrazec »zahtevek za zagotovitev sredstev za prevoze učencev OŠ z začasno zaščito«, je treba izpolnjenega, podpisanega in opremljenega s pečatom posredovati skupaj z E-računom na MIZŠ.

Občine, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v Uredbi  in organizirajo prevoze učencev z začasno zaščito posredujejo E-račun, na podlagi katerega uveljavljajo zagotovitev sredstev za prevoze teh učencev. MIZŠ občini povrne stroške prevoza za učence z začasno zaščito za relacije, ki niso vključene v redne šolske prevoze, ki jih lokalna skupnost organizira in financira za učence osnovne šole.

Celoten dopis je na voljo TU.

                                                         * * *


< ŠTUDIJA O USPOSABLJANJU JAVNIH USLUŽBENCEV NA PODROČJU INTEGRITETE