09.12.2014 Starost: 8 let

ZAENKRAT BREZ SPREMEMB ZIPRS1415

Ljubljana, 9. 12. 2014 – Predstavniki združenj občin - Združenja občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije - so se sestali z državno sekretarko z Ministrstva za finance Matejo Vraničar, ministrom za javno upravo Borisom Koprivnikarjem ter državno sekretarko Renato Zatler. Dogovorjeno je bilo, da zaenkrat v veljavi ostajajo ukrepi, ki jih določa Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, pogovori pa se v kratkem nadaljujejo.


Spomnimo. Ministrstvo za finance je prejšnji teden združenjem občin predstavilo predloge sprememb Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415): znižanje povprečnine na 494,02 evra, odvzem sredstev za sofinanciranje investicij ter zmanjšanje prihodkov od dohodnine do zneska primerne porabe občin.

 

Na današnjem sestanku je bilo dogovorjeno, da bo Ministrstvo za finance iz predloga sprememb ZIPRS1415 umaknilo določbe, ki se nanašajo na financiranje občin. To pomeni, da ostajajo v veljavi določba ZIPRS1415, ki določajo povprečnino v višini 525 evrov, ter določba, s katero se ohranjajo sredstva za sofinanciranje investicij na ravni iz leta 2014, to je v višini 2 % skupne primerne porabe občin. Ti ukrepi so sicer bili predmet pogovorov ob pripravi proračuna v lanskem letu, vendar niso bili dogovorjeni in jih je Vlada RS določila enostransko.

 

Tako predstavniki vlade kot tudi predstavniki občin so se strinjali, da se s pogovori nadaljuje v najkrajšem možnem času: sestanek na temo interventnega zakona, katerega namen je sprememba določenih zakonov in znižanje izdatkov občinam, bo že prihodnji teden, temu pa bo sledilo nadaljevanje pogajanj in določitev višine povprečnine in ostalih ukrepov s področja financiranja občin. Novi ukrepi naj bi bili dogovorjeni do sredine januarja, ko vlada načrtuje rebalans državnega proračuna za leto 2015.

 


< NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 8. DO 12. DECEMBRA 2014