10.09.2014 Starost: 6 let

ZADOLŽENOST OBČIN NI PROBLEMATIČNA

Ljubljana, 10. 9. 2014 – Svet Banke Slovenije je obravnaval informacijo o javnofinančnih gibanjih na področju lokalnih skupnosti v Sloveniji s poudarkom na zadolženosti občin. Banka Slovenije ugotavlja, da velikost dolga občin z makroekonomskega vidika ni problematična, saj je dolg relativno nizek, občine pa praviloma redno poravnavajo svoje obveznosti.


Dolg lokalne ravni države je ob koncu leta 2013 znašal 2,1 odstotka BDP oziroma slabe tri odstotke celotnega dolga države.

Občine se kratkoročno zadolžujejo iz likvidnostnih vzrokov, dolgoročno pa zaradi izvajanja investicij. Njihovo zadolževanje je zakonsko omejeno, in sicer se omejitev nanaša na najvišjo dovoljeno kvoto letnih odplačil glavnice dolga z obrestmi (in ne na višino dolga) ter na soglasja, ki jih za zadolževanje občin daje ministrstvo za finance. Po oceni banke Slovenije so občine na podlagi podatkov za leto 2013 izkoristile približno polovico dovoljene kvote letnih odplačil dolga in obresti.

 

* * *


< NAJAVA RAZPISOV SLOVENSKEGA REGIONALNO RAZVOJNEGA SKLADA