09.07.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

ZADNJA REDNA SEJA DZ V TEM MANDATU

Ljubljana, 8. 7. 2008 - Poslanke in poslanci bodo danes začeli z rednim julijskim zasedanjem, ki se bo pričelo s poslanskimi vprašanji ministrom. Med drugim bodo obravnavali novelo Zakona o lokalni samoupravi, predlog Zakona o javnih skladih in novelo Zakona o igrah na srečo. Sejo bomo redno spremljali tudi na ZOS in Vam po končanem zasedanju posredovali tudi povzetke predlogov zakonov pomembnih za občine.


V četrtek, 10. julija 2008, se bo seja začela predvidoma ob 9. uri, glasovanje o obravnavanih točkah dnevnega reda je predvideno pol ure po prekinjeni 16. točki dnevnega reda. Obravnavane točke dnevnega reda:

Predlog zakona o duševnem zdravju (ZDZdr) - druga obravnava - EPA 2042-IV, - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zunanjih zadevah (ZZZ-1B) - druga obravnava - EPA 1943-IV (8. točka) - Predlog resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za obdobje do leta 2015 (ReMRS15) - EPA 2080-IV (13. točka) - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1C) - tretja obravnava - EPA 1931-IV (6. točka) - Poročilo o delu zagovornice za leto 2007 - EPA 2112-IV (16. točka)

V petek, 11. julija 2008, se bo seja začela predvidoma ob 9. uri, glasovanje o obravnavanih točkah dnevnega reda je predvideno pol ure po prekinjeni 4. točki dnevnega reda. Obravnavane točke dnevnega reda: - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (ZIJZ-C) - nujni postopek - EPA 2173-IV (2. točka) - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-K) - nujni postopek - EPA 2175-IV (3. točka) - Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-O) - skrajšani postopek - EPA 2090-IV (4. točka)

V ponedeljek, 14. julija 2008, se bo seja začela predvidoma ob 9. uri.

Državni zbor bo glasovanje o predlogih odločitev opravil v torek, 15. julija 2008 v okviru glasovanj. Obravnavane točke dnevnega reda: - Poročilo o delu Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb za leto 2007 (TAJNO), EPA 2174-IV (15. točka) (4 ure 40 minut) - ZAPRTA SEJA - Poročilo Preiskovalne komisije za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi nakupa lahkih oklepnih kolesnih vozil 6X6 vladnega letala, havbic 155 mm, sistema za upravljanje ognja (ACCS) letal Pilatus in obnovi tankov T55-S financiranih v okviru temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994 do 2007 zaradi suma, da so bili posli politično dogovorjeni vodeni netransparentno in da so negospodarni ter zaradi suma o prisotnosti klientelizma in korupcije in za ugotovitev suma o odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri razorožitvi nekdanje teritorialne obrambe, s predlogi sklepov - EPA 2153-IV (14. točka) - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZSNNPK-B) - druga obravnava - EPA 2087-IV (10. točka)

V torek, 15. julija 2008, se bo seja začela predvidoma ob 9. uri, glasovanje o obravnavanih točkah dnevnega reda je predvideno pol ure po prekinjeni 11. točki dnevnega reda. Obravnavane točke dnevnega reda: - Predlog zakona o javnih skladih (ZJS-1) - tretja obravnava - EPA 1956-IV (7. točka) - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo (ZIS-C) - skrajšani postopek - EPA 2093- IV (5. točka) - Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o dohodnini (ZDoh-2B) - prva obravnava -EPA 2033-IV (11. točka). - Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o preskušanju in označevanju izdelkov iz plemenitih kovin (MKPOPK) - EPA 2161-IV (12. točka) (sprotno glasovanje) - Mandatno-volilne zadeve (17. točka) (sprotno glasovanje) a. Trije predlogi Sodnega sveta za izvolitev v sodniško funkcijo s predlogi sklepov-EPA 2169- IV; b. Dva predloga Sodnega sveta za imenovanje na sodniško mesto vrhovnih sodnic na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije s predlogoma sklepov - EPA 2177- IV; c. Predlog Sklepa o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi pogodbe o nakupu pehotnih bojnih oklepnih vozil - srednjih oklepnih kolesnih vozil 8x8 zaradi suma, da je posel politično dogovorjen, voden netransparentno in da je negospodaren,ter zaradi suma o prisotnosti klientelizma in korupcije, in za ugotovitev suma o neposredni ali posredni povezavi med sedanjimi in nekdanjimi akterji ter nosilci javnih funkcij z orožjem v obdobju 1991 do 1993, EPA 2165 -IV; - Zadeve, predložene do začetka obravnave te točke.


< DANES DAN ŽALOVANJA