04.08.2015 Starost: 8 let

PRIČELO SE JE ODDAJANJE VLOG ZA ODPIS DOLGOV

Ljubljana, 4. 8. 2015 - 3. 8. 2015 so upravičenci za odpis dolgov lahko pričeli z oddajanjem vlog. K projektu je poleg podjetij pristopilo tudi 37 občin. Vloge bodo lahko upravičenci oddali do konca oktobra 2015, država pa zagotavlja, da je na voljo dovolj sredstev.


Ne gre za odpis vseh dolgov, temveč dolgov, ki so zapadli pred več kot letom dni.  Upravičenci za odpis dolgov so tisti posamezniki, ki so bili v prvi polovici leta 2015 prejemniki kakršnekoli socialne pomoči. Velike gneče pri oddaji vlog za odpis dologov zaenkrat ni bilo, posamezna podjetja in ustanove so prejela po 10 vlog, ponekod ni prišel nihče.

Občine so se na začetek izvajanja projekta pripravile tako, da so se dogovorile z upniki (šole, vrtci, javna podjetaja v lasti občin) kako bodo stvari potekale. Podpredsednica ZOS Jasna Gabrič je v  včerajšnji oddaji Odmevi na TV Slovenija poudarila, naj se vloge pošiljajo upnikom. K temu je dodala, da velikega navala pri oddaji vlog zaenkrat ni beležiti, kar je moč pripisati temu, da se ljudje o samem projektu še informajo in zbirajo potrebne informacije ali so upravičeni do odpisa dolgov in kam je treba vlogo oddati ter tudi temu, da je avgust mesec dopustov. Dodala je še, da gre za projekt, v okviru katerega so se stvari hitro odvijale in je to razumljivo, saj gre za stvari, ki jih je treba reševati hitro in na ta način olajšat stisko ljudi. Opozorila pa je na dejstvo, da imajo občine vsako leto manj sredstev in da država občinam z odmerjeno povprečnino vsako leto odvzame del sredstev. To pa pomeni, da so občine vsako leto v večji stiski kako izvesti zakonsko določene naloge. Prav tako pa občine vsako leto več sredstev namenjajo socialnim transferjem in trend žal ne kaže, da bi se stvari obrnile na bolje. Opozorila je še, da je samo vprašanje časa do kdaj bodo občine še zmogle izvajati zakonsko določene naloge in nositi finančno breme.

Pristojni na Finančni upravi RS zagotavljajo, da bodo obravnavane vse prispele vloge, z zadnjim datumom oddaje 31. 10. 2015. Ljudje bodo v 30 dneh od oddaje popolne vloge dobili odločbo. Odpisovali pa se bodo dolgovi do višine 50€ (npr. kazni za prometne prekrške, dohodnina, davek na dediščino, premoženjski davek).

Na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve ob začetku izvajanja projekta ne beležijo težav, saj gre za projekt, ki se sproti razvija. Beležijo pa več klicev ljudi, ki jih zanima predvsem kam je treba vlogo oddati. Poudarjao, da je bilo za njih pomembno, da se v ovkiru projekta dogovarjajo s čim širšim krogom potencialnih upnikov. Prav tako pa je bila na ministrstvu oblikovana posebna aplikacija, do katere bodo lahko dostopali upniki, ki so pristopili k projektu. V aplikacijo je uvrščenih vseh 170.000 upravičencev. 

* * * 


 < MESEČNI UTRIP MESECA JULIJA