21.07.2014 Starost: 8 let

ZAČENJAJO TEČI ROKI ZA VOLILNA OPRAVILA PRED LOKALNIMI VOLITVAMI

Ljubljana, 21. 7. 2014 - Z današnjim dnem začenjajo teči roki za volilna opravila pred lokalnimi volitvami, ki bodo 5. oktobra. Na njih bodo volivke in volivci izbirali nova vodstva v 212 občinah. Poleg županov bodo odločali tudi o okoli 3400 občinskih svetnikih, pa tudi o članih svetov krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti.


Kandidature za župane in člane občinskih svetov lahko vložijo stranke, mogoče pa je kandidirati tudi s podpisi podpore skupine volivk in volivcev. Od danes do 10. septembra bo pri pristojnem upravnem organu mogoče podpisati obrazec podpore kandidatu oz. listi kandidatov. Desetega septembra pa se bo iztekel tudi rok za vložitev kandidatur za župane oz. list kandidatov za občinske svetnike.

 

Medtem ko politične stranke določajo kandidate v skladu s svojimi pravili, glasovanje o njih pa je tajno, nestrankarski županski kandidati za nastop na volitvah potrebujejo podpise najmanj dveh odstotkov od števila volivcev v občini, ki so glasovali v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah za župana, vendar ne manj kot 15 in ne več kot 2500.

 

Tudi kandidate za člane občinskega sveta lahko določi s podpisovanjem skupina volivcev. Potrebno število podpisov je najmanj odstotek od števila volivcev, ki so glasovali na zadnjih rednih volitvah v občinski svet, vendar ne manj kot 15.

 

Ministrstvo za notranje zadeve bo na svoji spletni strani objavilo število volilnih upravičencev v občini. Volilno pravico v občini imajo tisti, ki v njej stalno prebivajo in imajo v občini prijavljeno stalno prebivališče. Pri tem ta pravica ni omejena z državljanstvom. Župane in člane občinskega sveta lahko volijo tudi tujci s stalnim prebivališčem v občini. Državljani drugih držav EU, ki imajo v Sloveniji prijavljeno stalno ali začasno prebivališče, imajo pri volitvah v občinske svete tako pravico voliti kot biti voljen. Prav tako lahko volijo tudi župane, a na to funkcijo lahko kandidirajo le slovenski državljani.

 


< SKLEPI KOMISIJ DS GLEDE SANACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC FEBRUARSKE UJME