23.06.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

ZAČASNI REZULTATI PEFERENDUMA O UVEDBI POKRAJIN

Po začasnih uradnih izidih Državne volilne komisije (DVK) so se volivci v 11 referendumskih območjih izrekli za predvideno pokrajino, le v predvideni Osrednjeslovenski in Južnoprimorski so glasovali proti. Volilna udeležba je bila po podatkih DVK 10,94 odstotka.


V predvideni Celjski pokrajini je 61,84 odstotkov volilnih upravičencev glasovalo za pokrajino, 38,16 odstotka pa proti. Podoben rezultat je bil tudi v predvideni Dolenjsko-Belokranjski pokrajini, kjer je za pokrajino glasovalo 66,04 odstotka, proti pa 33,96 odstotka volivcev. Na Gorenjskem se je za pokrajino opredelilo 64 odstotkov, proti pa je bilo 36 odstotkov volivcev. Na Goriškem so se poleg pokrajine odločali tudi o imenu, za pokrajino jih je bilo 61,07 odstotka, proti pa 38,93 odstotka volivcev. Ime Goriška podpira 43,4 odstotka, proti pa je 56,6 odstotka volivcev. Za ime Severnoprimorska se je izreklo 61,07 odstotka, proti pa 38,93 odstotka volivcev. Na Koroškem je za pokrajino glasovalo 85,25 odstotka, proti pa 14,75 odstotka volilnih upravičencev. Podobno podporo ima Posavska pokrajina, kjer je za pokrajino glasovalo 80,52 odstotka, proti 19,48 odstotka volivcev. V Pomurski (Prekmursko-prleški) pokrajini je 61,81 odstotkov udeležencev glasovalo za pokrajino, 38,19 odstotkov pa proti. V tej predvideni pokrajini so se volivci izrekali tudi o imenu pokrajine. Za ime Pomurska je glasovalo 62,14 odstotka, proti pa 37,86 odstotka volivcev. Za ime Prekmursko-prleška je bilo 46,33 odstotka volivcev, proti pa 53,67 odstotka. Podobno je v predvideni Vzhodnoštajerski (Ptujsko-ormoški) pokrajini 67,87 odstotka volivcev glasovala za pokrajino, proti pa 32,13 odstotka volivcev. Ime Vzhodnoštajerska je podprlo 61,64 odstotka, proti pa je bilo 38,36 odstotka volivcev. Nasprotno pa je bilo za ime Ptujsko-ormoška 55,69 odstotkov, proti pa 44,31 odstotka volivcev. V Savinjsko-Ĺ aleški pokrajini je 70,14 odstotka glasoval za, 29,86 odstotka volivcev pa proti. Predvideno Mariborsko (Osrednještajersko) pokrajino je podprlo 52,51 odstotka, nasprotovalo pa 47,49 odstotka volivcev. Ime Mariborska je podprlo 41,85 odstotka, proti pa 58,15 odstotka volivcev. Volivci so se večinsko izrekli za ime Osrednještajerska, saj jih je zanj glasovalo 50,91 odstotka, proti pa 49,09 odstotka volivcev. 61,01 odstotka volivcev je za Mestno občino Ljubljana kot posebno pokrajino, 38,99 pa proti. Proti predlagani pokrajini so se izrekli volivci v t.i. Osrednjeslovenski pokrajini, kjer jih 38,36 odstotka glasovalo za, proti pa 61,64 odstotka volivcev, ter v predvideni Obalno-kraški (Južnoprimorski pokrajini), kjer je za pokrajino glasovalo 49,10 odstotka, proti pa 50,90 odstotka volivcev. V tej predvideni pokrajini so se volivci odločali tudi o imenu predlagane pokrajine. Za ime Obalno-kraška se je izreklo 39,46 odstotka, proti pa 60,54 odstotka volivcev, za ime Južnoprimorska pa je glasovalo 47,87 odstotka, proti 52,13 odstotka volivcev.


< REFERENDUM O POKRAJINAH