11.09.2008 Starost: 15 let
Kategorija: Novice

ZA ŠPORTNO REKREACIJSKO INFRASTRUKTURO 38 MILIJONOV EVROV

Ljubljana, 11. 9. 2008 - Ministrstvo za šolstvo in šport (MĹ Ĺ ) je, v okviru dveh razpisov, za športno rekreacijsko infrastrukturo namenilo kar 38 milijonov evrov. Vrednost projekta brez d.d.v. mora presegati 1,5 milijona evrov in ne sme biti večja od devetih milijonov evrov. Ker želijo doseči čim večjo razpršenost sredstev, so spremenili merila za izbor in je večji poudarek dan kvaliteti in večnamenskosti objektov.


 

Novi javni razpis, ki ga delno financira EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, je na namenjen sofinanciranju izgradnji objektov z neposrednim vplivom na razvoj turizma in športa.

 

Razpis je namenjen sofinanciranju projektov v javno športno rekreacijsko infrastrukturo, ki bo v turističnih krajih nudila možnost za nastanek novih proizvodov turistične ponudbe, predvsem za izvajanje programov zdravega načina življenja in množičnosti na področju športne rekreacije, kar zahteva urejeno okolje in primerne objekte. Sofinancirala se bo izgradnja objektov državnega oziroma regionalnega značaja z neposrednim vplivom na razvoj turizma, športne rekreacije, vrhunskega športa in športno turističnih prireditev. Prav tako pa morajo biti objekti primerni za vse kategorije uporabnikov.

 

Za leto 2009 je za to namenjenih 1.767.000 EUR, za leto 2010 9 milijonov EUR, za leto 2011 pa 9.233.000 EUR.

 

Na razpis se lahko prijavijo lastniki javnih športnih objektov ali njihovi uradni pooblaščenci, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v pravilniku o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni.

 

V prvi fazi razpisov v preteklem obdobju, ko so razdelili 18 milijonov evrov, so bili izbrani:

- Ĺ portno rekreacijski center Pokljuka => skupna vrednost 9.969.431 EUR, sofinanciranje v višini 6.505.069 EUR

- Smučarski center Rogla => skupna vrednost 5.426.866 evrov, sofinanciranje v višini 3.277.795 EUR

- Veslaški center in ciljna regatna arena Zaka na Bledu => skupna vrednost 4.228.929 EUR, sofinanciranje v višini 3.523.577 EUR.

 

* * *


< VEČ SREDSTEV ZA BREZOBRESTNE IN BREZPLAČNE KREDITE