15.12.2011 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

ZA REGIJE BODO KOHEZIJSKA SREDSTVA NA VOLJO TUDI V NOVI FINANČNI PRESPEKTIVI

Ljubljana, 15. 12. 2011 - Danes je v Murski Soboti potekala izredna seja sveta Pomurske regije, na kateri so sodelovali tudi predstavniki Službe Vlade RS za lokalno samoupravoin regionalni razvoj mag. Igor Strmšnik. Navzočim je povedal, da kohezijska politika EU ostaja ključna politika tudi v novem programskem obdobju v letih 2014-2020 in je velika priložnost za regionalno politiko, ki pa lahko ostane tudi neizkoriščena.Strmšnik je na današnji izredni seji predstavil

priprave na novo obdobje oziroma pogoje za regionalno politiko ter ob tem

dejal, da kohezijska sredstva ostajajo ključna in pomenijo rešitev za reševanje

krize. Pojasnil je, da ima kohezijska politika dva cilja: naložbe za rast in

delovna mesta v članicah in regijah ter evropsko regionalno sodelovanje, pri

tem pa bodo imele poseben status regije, ki so zdaj pod 75 odstotki razvitosti

EU.

Pritisk sektorskih politik bo zaradi manjšega

obsega sredstev in manjšega števila razvojnih prioritet izjemno močan, od

regionalne politike same pa je v veliki meri odvisno, če bo pravočasno ponudila

prilagojene rešitve, saj je potem možnost, da bodo tudi uveljavljene, večja, regionalni

razvoj s financiranjem širokega vsebinskega nabora projektov v vseh regijah pa

ne bo možen.

Slovenija bo v novem obdobju razdeljena na

zahodno in vzhodno. Vzhodni del sega vse do Ilirske Bistrice, kar omogoča, da

bo Slovenija ohranila dosedanji obseg pomoči s strani kohezijske politike. Na

zahodu bo denarja nekaj manj, a tudi tam bodo sredstva še vedno na voljo in

bomo lahko dobili dve tretjini dosedanje pomoči, na vzhodu pa bistvenih

sprememb ne bo.

Mag. Strmšnik je še povedal, da bodo morali imeti

tudi v Pomurju prednost projekti, ki uresničujejo strategijo EU - znanje in

konkurenčnost - vendar bo potrebno projekt "pravilno zapakirati, da bodo

projekti skladni z zahtevami".

čŒlani sveta so sklenili, da bo imel novi razvojni

svet regije, ki ga morajo ustanoviti v skladu z zakonom o skladnem regionalnem

razvoju, 31 članov. Pri tem bo poleg 10 županov oziroma svetnikov prav toliko

predstavnikov gospodarstva, po pet članov bo iz nevladnih organizacij in območnih

razvojnih partnerstev, enega člana pa bo imela madžarska narodna skupnost. V

okviru nevladnih predstavnikov bo deloval tudi predstavnik Romov.

 * * *


< PRVI DAN 93. PLENARNEGA ZASEDANJA ODBORA REGIJ