07.12.2012 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

ZA RAZVOJ OBMEJNIH OBMOČIJ S HRVAŠKO NA VOLJO 23,4 MILIJONA EVROV

Ljubljana, 7. december 2012 – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo v današnjem uradnem listu objavilo Peti javni razpis za izbor operacij iz prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007−2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«. Za sofinanciranje naložb v občinsko infrastrukturo v naseljih znotraj 10-kilometrskega obmejnega pasu z Republiko Hrvaško je v letih 2013 in 2014 na voljo 23.370.220 evrov nepovratnih sredstev. Od tega bo 19.864.687 evrov prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj.


 


Za sredstva javnega razpisa

lahko kandidirajo samoupravne lokalne skupnosti, ki so hkrati investitor in

nosilec projekta. Nepovratna sredstva se bodo dodelila za sofinanciranje

potrjenih projektov prometne, okoljske in ekonomske infrastrukture ob državni

meji z Republiko Hrvaško, in sicer za:

· izgradnjo in/ali rekonstrukcijo lokalnih cest ter

javnih poti,

· izgradnjo, rekonstrukcijo in/ali obnovo sistemov

vodooskrbe,

· izgradnjo sistemov odvajanja in čiščenja odpadnih

voda ter

· komunalno urejanje zemljišč, namenjenih novogradnji

ali širitvi manjših obrtnih, poslovnih ali industrijskih con.


Cilj javnega razpisa je

reševanje problematike dostopov prebivalstva do javne infrastrukture v 58

občinah na južni meji Evropske unije in s tem ohranjanje poseljenosti območij

ob slovensko-hrvaški meji.


Skrajni rok za oddajo vlog

je 1. februar 2013.


Več informacij o javnem

razpisu bo po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije na voljo na spletni

strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, www.mgrt.gov.si v rubriki javne objave – javni razpisi.


Javni razpis, ki ga delno

sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, se izvaja

v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za

obdobje 2007−2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve

»Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«.
< USKLAJEVALNI SESTANEK BREZ NAPREDKA