28.08.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

ZA ODPRAVO POSLEDIC NEURIJ OBČINAM DODATNIH 966.845 EUR

Ljubljana, 28. 8. 2008 – Vlada RS je na današnji dopisni seji za odpravo posledic neurja, močnega vetra in toče 15., 16. in 23. avgusta 2008 občinam dodelila dodatna sredstva v višini 966.845 EUR.


 

Vlada RS je na podlagi predhodne ocene Uprave RS za zaščito in reševanje dodelila občinam za odpravo posledic neurja, močnega vetra in toče 15., 16. in 23. avgusta 2008, dodatna sredstva v višini 966.845 EUR. 686.205 EUR je dodeljenih za odpravo posledic neurja, močnega vetra in toče 15. in 16. avgusta 2008, 280.640 EUR pa za odpravo posledic neurja, močnega vetra in toče 23. avgusta 2008. Sredstva bodo občinam nakazana v roku dveh dni. Za potrebe sanacije škode na šolskih objektih po neurjih, ki so bila 23. avgusta 2008, pa je dodeljenih dodatnih 65.000 EUR.

 

Razdelitev dodelitve sredstev prizadetim občinam, ki jih je s sklepom potrdila vlada na seji 28. avgusta 2008

 

V fazi realizacije sklepa, s katerim je Vlada RS občinam iz proračunske rezerve za odpravo posledic neurja, močnega vetra in toče 15. in 16. avgusta 2008 dodelila 7.830.000 EUR, je bilo ugotovljeno, da predhodni podatki za posamezna območja občin bistveno odstopajo od dejanskega stanja na terenu in da so ta območja bolj prizadeta, kot je to izhajalo iz prvotnih ocen. Zato je bil, ob upoštevanju istih izhodišč in meril, kot je to bilo uporabljeno v prvotnem izračunu, na podlagi prejetih podatkov, pripravljen predlog za zagotovitev dodatnih sredstev v višini 686.205 EUR.

 

Za dodelitev sredstev so bila uporabljena sledeča merila:

- 400 EUR na posamezen evidentiran poškodovan stanovanjski objekt

- 200 EUR na posamezen evidentiran poškodovan gospodarski objekt

- 2.055 EUR na posamezen evidentiran javni objekt.

 

Objekti šol in vrtcev niso upoštevani v izračunu, ker so sredstva zagotovljena Ministrstvu za šolstvo in šport.

 

V izogib povečevanju nastale materialne škode in za zagotovitev prevoznosti sedaj še kako potrebnih komunikacij, je bil pripravljen tudi predlog dodelitve sredstev, ki poleg že navedenih meril, uporabljenih za dodelitev sredstev občinam prizadetih v neurju 15. in 16. avgusta 2008, vsebuje tudi predlog zagotovitev sredstev v višini 800 EUR na kilometer evidentirane poškodovane cestne infrastrukture.

 

Upoštevajoč navedene kriterije in merila je bil pripravljen predlog dodelitve sredstev prizadetim občinam v neurju 23. avgusta 2008 v skupni višini 280.640 EUR.

 

Ob že nakazanih sredstvih proračunske rezerve v višini 7.830.000 EUR, bo tako vlada občinam zagotovila še dodatnih 686.205 EUR za odpravo posledic neurja, močnega vetra in toče 15. in 16. avgusta 2008 ter 280.640 EUR za odpravo posledic neurja, močnega vetra in toče 23. avgusta 2008 – skupaj torej 8.796.845 EUR.

 

* * *


< MINISTRI OCENILI IZVAJANJE UKREPOV ZA ODPRAVO POSLEDIC NEURJA