02.12.2014 Starost: 7 let

ZA KOLIKO SE JE POVEČALO ŠTEVILO OTROK, KOLIKO JE NOVIH MEST V VRTCIH IN KOLIKO TO OBČINE STANE?

Ljubljana, 2. 12. 2014 - Predšolska vzgoja sodi med ključne naloge občine. Kako dobro jo občine izpolnjujejo? Katere posebej izstopajo? Enoznačnega in preprostega odgovora na to vprašanje ni. Zlati kamen je pripravil analizo in odgovore na vprašanja, kot so: ali imajo vsi otroci zagotovljeno mesto v vrtcu, se število mest v vrtcih prilagaja številu otrok, koliko denarja gre za predšolske otroke, koliko evropskih sredstev je bilo porabljenih za vrtce?


Analizo si lahko preberete na spletni strani Zlatega kamna v članku z naslovom Naše največje bogastvo, kjer se nahaja tudi tabele s podatki za vse občine ter tabela z največjimi projekti na področju predšolskega izobraževanja, financirani s sredstvi EU.

 

 


< MESEČNI UTRIP MESECA NOVEMBRA