09.02.2021 Starost: 1 let

ZA JAVNI RAZPIS ZA VZPOSTAVLJANJE PAMETNIH MEST IN SKUPNOSTI 6,4 MIO EVROV IZ EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Ljubljana, 9. 2. 2021 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za »Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti - JR PMIS«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo razpisa, znaša 8 milijonov evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 6,4 milijona evrov.


Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za »Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti - JR PMIS«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo razpisa, znaša 8 milijonov evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 6,4 milijona evrov.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje priprave, organizacije, izvedbe in promocije demonstracijskih projektov vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti.

Rezultati projektov morajo biti nove ali izboljšane digitalne rešitve in storitve na osnovi tehnologije interneta stvari, in sicer na sledečih vsebinskih področjih:

  • upravljanje z viri in infrastrukturo;
  • skrb za okolje;
  • zdravo in aktivno življenje;
  • mobilnost, logistika in transport;
  • kultura, šport in turizem;
  • varnost in zaščita.

Namen razpisa je pospešitev uvajanja inovativnih rešitev na področju digitalizacije občin. S tem bo občinam omogočeno boljše upravljanje, komuniciranje, proaktivno reševanje problemov, koordiniranje virov in procesov za hitro odzivanje, minimiziranje posledic nepredvidenih dogodkov in naravnih nesreč ter zagotavljanje kakovostnejšega življenja občanov in obiskovalcev. Na ta način bo vzpostavljen ekosistem, ki bo služil kot odskočna deska za digitalno preoblikovanje Slovenije.

Javni razpis, na katerega se lahko prijavijo občine, združene v konzorcij, bo Ministrstvo za javno upravo objavilo
predvidoma v petek, 12. 2. 2021.

 

* * *


< OBJAVLJENA SPREMEMBA PRAVILNIKA O MERILIH ZA DOLOČITEV OBRATOVALNEGA ČASA GOSTINSKIH OBRATOV IN KMETIJ, NA KATERIH SE OPRAVLJA GOSTINSKA DEJAVNOST