07.06.2019 Starost: 103 dni

Z VARUHOM ČLOVEKOVIH PRAVIC O MOŽNOSTIH SODELOVANJA

Ljubljana, 7. 6. 2019 - Predsednik Združenja občin Slovenije se je na povabilo varuha človekovih pravic Petra Svetine udeležil sestanka, katerega namen je bil poiskati možnosti sodelovanja tako z združenji kot z občinami.


Varuh človekovih pravic Peter Svetina je na spoznavnem sestanku z združenji občin uvodoma predstavil vizijo sodelovanja z lokalnimi skupnostmi, katerega glavni namen je delati v dobrobit državljank in državljanov. Poudaril je, da sodelovanje z občinami že poteka, in sicer enkrat mesečno delujejo po različnih občinah po Sloveniji in med drugim pohvalil primere dobrih praks občin, ki imajo organizirano brezplačno pravno pomoč.

Predsedniki vseh treh združenj so pohvalili pristop varuha človekovih pravic k sodelovanju in se zahvalili za povabilo. Poudarili so, da se župani večkrat znajdejo v koži varuha človekovih pravic, saj so občani, ki se znajdejo v taki ali drugačni stiski najprej obrnejo na občine in župane.

Udeleženci sestanka so odprli veliko tem in področji, katerim bi bilo treba dati večji poudarek. Tako na primer vsi občani še vedno nimajo zagotovljene osnovne pravice in to je pravica do čiste pitne vode. Izpostavljena je bil atudi romska problematika, kjer pa je tudi zaznati velike razlike med romsko populacijo v Pomurju in na Dolenjskem. Tako npr. na Dolenjskem kar 99% šoloobveznih otrok ne zaključi osnovne šole in 99% romske populacije na tem območju je brezposelne. Gre za velik socialni problem in država bi moral pristopit k aktivnem reševanju le-tega.

V pogovoru o delu varuha človekovih pravic na področju zagovarjanja človekovih pravih Slovencev v tujini je bil izpostavljen položaj Slovencev na Madžarskem. Namreč Slovenci na Madžarskem niso deležni takih ugodnosti kot so Madžari in tako so deležni diskriminacije.

Predsednik Smrdelj je izpostavil stanovanjsko politiko in z njo povezano problematiko, s katero se srečujejo občine tudi v okviru oblikovanja socialne politike občin. Stanovanjski sklad sicer deluje in so vidne spremembe, vendar problemi še vedno so, pa ne samo pri stanovanjski problematiki mladih, temveč tudi pri starejši populaciji. Predsednik Smrdelj je prepričan, da bi se ob ustrezni stanovanjski politike starejše ljudi kasneje vključevalo v domove za starejše. Podal pa je tudi predlog, da bi se oblikoval institut varstva pravic starejših, in sicer na podoben način kot je oblikovanzagovornik glasu otrok. Namreč, žal, prihaja do vedno več primerov nasilja nad starejšimi kar pa je popolnoma nesprejemljivo.

Predsednik Smrdelj je izpostavil tudi pomen skrbi za invalide. Pomembno je, da se jih z ustreznimi mehanizmi vključi v aktivno življenje, da so aktivni in s tem tudi oni dobrinesejo svoj del družbi.

Varuh čovekovih pravih je povedal, da na terenu izvajajo napovedane obiske po domovih za starejše in s tem dajo možnost, da se varovanci srečajo s strokovnimi službami varuha. Bodo pa uvedli tudi nenapovedane obiske za ljudi, ki so zaprti v javnih zavodih (npr. osebe z demenco, zaporniki...) in pa v socialno varstvenih zavodih. S tem želijo izboljšati zavest in nivo oskrbe teh ljudi.

Dotaknili pa so se tudi problema centralizacije države in si bili vsi enotni, da je zapiranje služb državnih organov nedopustno, saj se s tem oddaljuje storitve od ljudi. Oblikovano je bilo stališče, da bi bilo sodelovanje varuha in občin oz. združenj na tem področju več kot dobrodošlo. Enotni so si bili, da mora biti država servis ljudem.

Čisto na koncu pa je bila s strani varuha podana pobuda, da bi v občinah uvedli nekakšen kotiček varuha človekovih pravic, kjer bi bile občanom dostopne brušure in druga informativna gradiva varuha. Predsedniki združenj so idejo pozdravili.

* * *

 


< PRIROČNIK ZA IZVEDBO JAVNIH NATEČAJEV