11.07.2011 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

Z NOVIM NACIONALNIM PROGRAMOM DO BOLJŠIH SOCIALNOVARSTVENIH STORITEV

Ljubljana, 11. 7. 2011 - danes je v Grand Hotelu Union potekala javna predstavitev Nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje 2011-2020, ki predvideva izboljšanje kakovosti življenja posameznikov in družin. Hkrati naj bi povečali družbeno povezanost in socialno vključenost vseh skupin prebivalstva. Med ključnimi cilji program je boljša kakovost storitev.Med tremi ključnimi cilji novega nacionalnega programa je izboljšanje

kakovosti storitev in programov ter drugih oblik pomoči. Učinkovitost

upravljanja izvajalcev naj bi se povečala, prav tako pa tudi njihova

avtonomija. Vpliv uporabnikov na načrtovanje in izvajanje storitev pa

naj bi bil večji, navajajo na ministrstvu.

Ostala dva cilja sta

zmanjšanje tveganja revščine in povečevanje socialne vključenosti

ogroženih in ranljivih skupin ter večja razpoložljivost, dostopnost in

pestrost storitev in programov.

Za vsakega od treh ciljev so

oblikovali kazalnik in mu določili ciljno vrednost do leta 2020. Tako

naj bi se število tistih, ki živijo v tveganju revščine ali socialne

izključenosti, zmanjšalo za 40.000 glede na leto 2008, ko je bilo

takih oseb 361.000.

Ĺ tevilo uporabnikov skupnostnih oblik

socialnega varstva naj bi se povečalo, tako da bi se razmerje med njimi

in uporabniki institucionalnih oblik socialnega varstva s sedanjih ena

proti dva v korist slednjih spremenilo na ena proti ena. To bo

zahtevalo veliko aktivnosti prav pri razvoju tistih storitev, ki

omogočajo, da ljudje ostanejo v svojem življenjskem okolju in da jih ne

selimo v institucije.

Delež ugotovljenih nepravilnosti v

storitvah in programih socialnega varstva v nadzorih socialne inšpekcije

naj bi se zmanjšal z zdajšnjih 7 odstotkov na 3,5 odstotka. Minister dr. Svetlik je povedal, da ostaja delež sredstev v BDP ostaja enak zdajšnjemu, vendar naj bi se uporabljala "na

drugačen način skozi drugačno strukturo storitev, s tem pa naj bi

dosegli boljše učinke".

generalni direktor Direktorata za socialne

zadeve Davor Dominkuš je pojasnil, da je nacionalni program pripravljen za

desetletno obdobje zaradi skladnosti z nekaterimi drugimi razvojnimi

dokumenti, zlasti nacionalnim reformnim programom in evropsko strategijo

do leta 2020. K temu je dodal, da se bo število starejših od 80 let

v naslednjih 10 letih povečalo za 50 odstotkov - z 80.000 na preko

120.000, kar bo ključna skupina ljudi, ki ji bo treba

zagotoviti ustrezno podporo.

Javna razprava o predlogu, ki

se začenja danes, bo tekla do 26. avgusta.

* * *
< NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 11. IN 15. JULIJEM 2011