10.05.2011 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

Z NOVELAMA DO ZAMIKA UVELJAVITVE ZUPJS IN ZSVarPre

Ljubljana, 10. 5. 2011 - Odbor DZ za delo je po nujnem postopku pripravil novelo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ter novelo Zakona o socialnovarstvenih prejemkih. Noveli zamikata uveljavitev obeh zakonov, saj do predvidenega roka ni bila vzpostavljena centralna evidenca oziroma enotna vstopna točka na socialnovarstvenem področju.


 

Oba zakona je državni zbor sprejel pred letom dni, predvidevata pa vzpostavitev centralne evidence oziroma enotne vstopne točke. Ta vstopna točka pa mora imeti ustrezno informacijsko podporo in povezavo z 48 bazami podatkov.

 

S sistemom ni nič narobe, a so med pomembnimi bazami podatkov tudi baze, ki do predvidenega roka niso bile vzpostavljene. Gre za vrednotenje nepremičnin, ki naj bi bil vzpostavljeno jeseni, ter centralno evidenco udeležencev vzgoje in izobraževanja ter visokošolskega izobraževanja. Zato se z novelama predlaga zamik uveljavitve zakonov za pol leta, na 1. januar prihodnje leto.

 

Novela Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev poleg tega predvideva odlog polne uveljavitve državnih štipendij do študijskega leta 2012/13, saj se v tem času ne bi dodeljevale za najvišji dohodkovni razred. To je posledica nepotrditve Zakona o malem delu, saj so računali, da bodo na njegovi podlagi dobili dodatna sredstva za štipendije, v državnem proračunu pa denarja za ta namen ni dovolj.

 

Tudi novela zakona o socialnovarstvenih prejemkih je potrebna zaradi zamika pri vzpostavitvi centralne evidence. Poleg tega pa v zakon ne bo prenesene pravice do nadomestila za invalidnost ter dodatka za tujo nego in pomoč, kot je bilo predvideno.


< SEJA ODBORA ZOS ZA REGIONALNA, LOKALNA IN SPLOŠNA ZAKONODAJNA VPRAŠANJA