05.04.2013 Starost: 9 let
Kategorija: Novice

Z MINISTROM ŽIDANOM O SPORNI UREDBI O RAZVRŠANJU OBJEKTOV

Ljubljana, 4. 4. 2013 – Minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan je sklical sestanek na temo Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, njenih sprememb ter korakih, ki bodo v zvezi s sporno uredbo potrebni v prihodnje. 

 

Vlada RS je z umikom

oziroma črtanjem 8. člena uredbe skušala preprečiti škodo, ki bi jo uredba

lahko prinesla v sistem urejanja prostora, črtanje  omenjenega člena pa naj bi de facto

preprečilo umeščanje nezahtevnih in enostavnih objektov v prostor, je pojasnil

minister.  S tem je bil pridobljen čas,

da se pripravijo ustrezne spremembe uredbe, tudi z vključevanjem in

upoštevanjem vse zainteresirane javnosti. 

Kot so pojasnili

predstavniki Ministrstva za infrastrukturo in prostor, je bil namen uredbe

poenostaviti razvrščanje objektov glede na zahtevnost gradnje, na pa njihovo

umeščanje v prostor. Priznali so, da se težave zaradi uporabe uredbe lahko

pojavijo v občinah, kjer prostorski akti nimajo ustreznih varovalk. Poudarjeno

je bilo tudi, da gradnja objektov ne sme biti v nasprotju z namensko rabo

zemljišč. Sicer je MZIP v tem času prejel 2004 vloge za nezahtevne objekte s

strani 60% občin, od tega je bilo izdanih 32 gradbenih dovoljenj. Na vprašanje,

koliko je bilo po tej uredbi »legaliziranih« enostavnih objektov, pa

ministrstvo odgovarja, da objekti gradbenih dovoljenj ne potrebujejo, v kolikor

gre za enostavne objekte. V obstoječi ureditvi so enostavni objekti izvzeti iz

pravnega urejanja. Prav tako ni bil legaliziran nobeden od nezahtevnih objektov

– vlagatelji so dobili gradbeno dovoljenje po skici, ki so jo predložili za

objekt, niso pa dobili dovoljenja za tisti objekt, ki dejansko stoji.  

Udeleženci sestanka

so bili naklonjeni ideji zakonske ureditve, kot jo pozna Avstrija, po kateri je

potrebno vsaj poseg v prostor priglasiti, oziroma ureditvi, ki jo je imela

Slovenije z odločbo o priglasitvi del – torej sistem registriranih posegov v

prostor.

Predsednik ZOS je

opozoril še na en problem, in sicer je glavnina težav v tem, da se po

pridobitvi gradbenega dovoljenja nihče več ne ukvarja z objekti: kmetijski

objekti se spreminjajo v stanovanjske objekte itd., občine pa želijo red na tem

področju, vendar nimajo vzvoda vzpostaviti »normalno« stanje. Poudaril je, da

bi morale občine kot nosilke urejanja prostora imeti tudi pristojnost izdaje

gradbenih dovoljenj ob ustrezno vzpostavljenem sistemu odgovornosti občin z

jasno sliko, kaj se lahko gradi in kaj ne.

 

 

Ker je bil namen

sestanka sprejeti kratkoročne ukrepe in poskrbeti, da se ne bodo dogajale

»lumparije« na podlagi obstoječe uredbe, je bilo dogovorjeno, da bo v prvem

koraku Ministrstvo za infrastrukturo in prostor pripravilo dopolnjena navodila,

ki jih je sicer že pripravilo za občine in upravne enote, ob upoštevanju zadnje

spremembe uredbe, to je črtanju 8. člena uredbe. Pripravili bodo tudi oceno

posledic obstoječe uredbe, nato pa se bodo lotili priprave sprememb uredbe

oziroma nove uredbe, ki se bo sprejemala po rednem postopku, torej z vključeno

javno razpravo. Strinjajo se namreč s spremembo 8. člena in prilog uredbe, v

uredbo pa bodo skušali vključiti ustrezne varovalke.

Beseda je tekla tudi

o možnosti vložitve ustavne presoje uredbe ter o odpravi posledic, ki bi jih

lahko uredba povzročila kljub zelo kratkemu roku veljave.

Sestanka so se poleg

ministra, državne sekretarke in strokovnjakov ministrstva za kmetijstvo

udeležili tudi predstavniki združenj občin, med njimi predsednik Združenje

občin Slovenije Robert Smrdelj,   predstavniki

Direktorata za prostor pri Ministrstvu za infrastrukturo in prostor ter

strokovnjaki s področja kmetijstva. 

Prihodnji tednik bo

sestanek na temo koncepta določitve trajno varovanih kmetijskih zemljišč ter

načrtovanja na kmetijskih zemljiščih. 


< POZIV VIRANTU K SPREJETJU ZAKONA ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC OBČIN