15.05.2015 Starost: 8 let

Z MINISTROM POČIVALŠKOM O PREDLOGU ZAKONA O POGREBNI IN POKOPALIŠKI DEJAVNOSTI

Ljubljana, 14. 5. 2015 – Predstavniki združenj občin, Obrtne zbornice Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije smo se sestali z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalškom. Tema pogovorov je bil predlog novega zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti.


Namen sestanka je bilo poiskati rešitev za konceptualna razhajanja  glede ureditve pogrebne dejavnosti. Glede pokopališke dejavnosti ni razhajanj, ta se bo opravljala kot obvezna gospodarska javna služba.

 

Združenja občin vztrajamo, da zaradi narave dejavnosti in javnega interesa pogrebne dejavnosti ni mogoče prepustiti prostemu trgu. Poleg tega je glede na Zakon o lokalni samoupravi to tudi izvirna pristojnost občin. S stališčem združenj občin se strinja tudi Gospodarska zbornica Slovenije. Obrtna zbornica Slovenije na drugi strani vztraja, da bi moralo biti izvajanje pogrebne dejavnosti prepuščeno trgu.

 

Ministrstvo sicer predlaga dve možni varianti – pogrebna dejavnost kot tržno dejavnost z minimalnim obsegom gospodarske javne službe ali pogrebno dejavnost kot gospodarsko javno službo z možnostjo izbire s strani uporabnika storitve. Še vedno pa sledijo sklepu Vlade RS, ki je po našem mnenju nesprejemljiv, saj pogrebno dejavnost opredeljuje kot tržno dejavnost, v kolikor pa določenih delov pogrebne dejavnosti ne more ustrezno zagotavljati trg, se lahko v tem segmentu organizira kot obvezna gospodarska javna služba. Minister je odkrito povedal, da gre tu za denar in hkrati za problem javne službe, ki je v veliki meri že organizirana tržno. Na ministrstvu pri tem menijo, da bo javni interes v zadostni meri varovan skozi regulacijo novega zakona.

 

Do dogovora o konceptu pogrebne dejavnosti na sestanku ni prišlo. Ministrstvo bo v kratkem v javno obravnavo poslalo predlog zakona. Glede na pridobljene pripombe in argumente se bodo odločili, na kakšen način bo pogrebna dejavnost urejena. Želijo, da bi Vlada RS predlog zakona potrdila do konca poletja.

 


< USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE PREDLOGA NOVEGA ZAKONA O POGREBNI IN POKOPALIŠKI DEJAVNOSTI