15.12.2010 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

Z MINISTROM GJERKEŠEM O PREDLOGU ZAKONA O SPODBUJANJU SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA

Ljubljana, 15. 12. 2010 – Pred petkovo prvo obravnavo predloga novele Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja v Državnem zboru RS se je predsedstvo Združenja občin Slovenije sestalo z ministrom za lokalno samoupravo in regionalno politiko dr. Henrikom Gjerkešem na usklajevalnem sestanku glede omenjenega zakona. Bistvena razhajanja so se kazala na področju sestave bodočega razvojnega sveta in odstotka sofinanciranja.


 

Izpostavljene so bile dileme glede sestave razvojnega sveta regije. Po dogovoru z ministrom ostaja sestava razvojnega sveta v odstotkih enaka, vendar so se dogovorili, da predstavljajo 40 odstotkov župani in ne voljeni predstavniki, kar bi vključevalo tudi občinske svetnike. S tem so bila upoštevana opozorila ZOS, da bi bila v primeru, da bi bili v svetu tudi občinski ali mestni svetniki, prisotna velika nevarnost spolitiziranosti.

 

40 odstotkov sestave sveta ostaja predstavnikov gospodarstva in 20 odstotkov predstavnikov nevladnih organizacij. Ključne odločitve, to sta regionalna razvojna strategija in dogovor o razvoju regij, pa bo lahko sprejelo samo 60 odstotkov županov, ki bodo predstavljali vsaj 50 odstotkov prebivalstva v regiji.

 

Drugi pomemben dogovor se nanaša na odstotek državnega sofinanciranja delovanja regionalne razvojne agencije oz. regionalne razvojne mreže. Delež sofinanciranja ostaja tak, kot je v sedanjem predlogu, vendar pa bo spremenjena dikcija. Zdajšnji predlog govori o sofinanciranju "do 60 odstotkov", po novem pa bo delež sofinanciranja regionalne razvojne mreže 60 odstotkov.

 

Na srečanju je sicer beseda tekla tudi o tem, kaj bo opredeljeno v samem zakonu in kaj bodo nato za posamezno regijo oz. območje delovanja razvojnega sveta regije opredelili podzakonski akti. Regije bodo namreč natančnejša pravila svojega delovanja v okviru zakona vzpostavile same.


< IZDAJANJE ODLOČB ZA ZNIŽANO PLAČILO STARŠEV ZA PROGRAM VRTCA