04.11.2010 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

Z JAVNO OBRAVNAVO ZADOVOLJNI TAKO ZAGOVORNIKI KOT NASPROTNIKI OBČIN ANKARAN IN MIRNA

Ljubljana, 4. 11.2010 - Ustavno sodišče je opravilo javno obravnavo o zahtevi za presojo ustavnosti zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij, ki so jo vložili krajevni skupnosti Ankaran in Mirna ter predstavniki civilne družbe.


 

Po prepričanju vodje Pobude za ustanovitev občine Ankaran Gregorja Strmčnika  je v javni predstavitvi z argumenti uspelo še dodatno osvetliti njihovo "željo, hotenje in referendumsko voljo po ustanovitvi lastne občine". Vesel je, da so imeli po 28 mesecih postopka možnost nagovorili sodnike ustavnega sodišča.

 

Koprski župan Boris Popovič je v izjavi za medije izrazil zadovoljstvo s predstavitvijo argumentov njihove strani. Prepričan je, da bodo prepričali ustavne sodnike in da bomo zadevo zaključili," je dejal.

 

Ob začetku javne obravnave je pooblaščenec pobudnikov ustavne presoje Miha Ĺ ipec dejal, da je šlo pri odločanju DZ, s katerim je ta zavrnil novelo omenjenega zakona in tako preprečil ustanovitev obeh občin, za politično odločanje. V tovrstni zadevi pa političnega odločanja po njegovem prepričanju ne bi smelo biti.

 

Predsednik odbora DZ za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Vili Trofenik je povedal, da je večina v DZ ob odločanju o noveli očitno spoznala, da je treba zaustaviti nenadzirano drobljenje občin. S tem je po njegovih besedah sledila trendom v Evropi, ki naj bi se nagibali k večjim občinam.

 

Ustavno sodnico Jadranko Sovdat je zanimalo, s čim DZ utemeljuje koristi za javni interes, na katere se sklicuje pri svojem nasprotovanju ustanovitvi obeh občin. Vodja zakonodajno-pravne službe DZ Božo Strle ji je odgovoril, da je širša javna korist koncept javne samouprave kot takšne, to je preprečitev nadaljnjega drobljenja občin. Sovdatovo je tudi zanimalo, katere pogoje po mnenju nasprotnikov občine Ankaran, povezane z italijansko narodno skupnostjo, ne izpolnjuje omenjena občina. Ankaran ne zagotavlja pogojev za kulturno udejstvovanje pripadnikov italijanske manjšine. Prav tako tam ni šole v italijanskem jeziku, ji je odgovoril pravni zagovornik Mestne občine Koper Mirko Bandelj.

 

Ustavni sodnik Ernest Petrič je ugotovil, da je celoten zaplet povezan z neizpolnitvijo ustavne odločbe, s katero je ustavno sodišče določilo, da je treba občino Koper razdeliti. Predstavnike občine Koper je zato vprašal, zakaj odločba še ni bila uresničena.

 

Bandelj mu je pojasnil, da je bilo kar nekaj prizadevanj v tej smeri, "vedno pa je rezultat pokazal, da ni realnih podlag za to, da se mestna občina razbije". Da bi bilo smiselno, da ustavno sodišče omenjeno odločbo spremeni, saj da jo je povozil čas, je sicer danes ocenil tudi nekdanji predsednik državnega sveta in pravnik Ivan Kristan.

 

Sodnika Petriča je tudi zanimalo, ali imajo zagovorniki občine Ankaran kakšno vizijo, kako italijanski manjšini v morebitni novi občini zagotoviti manjšinske pravice.

 

Strmčnik  je odgovoril, da bi pravico do šolanja v italijanskem jeziku lahko omogočiti z lajšanjem dostopa do sedanje šole z italijanskim učnim jezikom v Hrvatinih, ki sicer leži zunaj predvidenega območja občine Ankaran.

 

Ustavno sodišče bo odločitev o pobudi sprejelo na seji, ki ne bo odprta za javnost.


< ODGOVOR PRAVOSODNEGA MINISTRSTVA NA PRIPOMBE ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE